Hoge druk van witziekte in wortelen

De uitzonderlijke weersomstandigheden  van de laatste weken zorgen, net zoals verleden jaar, ook dit jaar opnieuw voor hoge druk van witziekte (echte meeldauw) in wortelen.
Witziekte kan een deel van het loof doen afsterven, wat zeer nadelig is voor een regelmatige groei van de wortelplant. Gezond loof is zeer belangrijk voor de opbrengst én is bepalend voor het rooigemak (klembandrooier).

Witziekte in wortelen

Het is algemeen gekend dat de aanwezigheid van witziekte ook een extra “ingangspoort” is voor de Alternaria. Witziekte zorgt daarbovenop voor extra stress in een plant, die het al moeilijk heeft, waardoor de Alternaria als zwakteschimmel het nog gemakkelijker heeft om de plant te infecteren. Om zowel de witziekte als de Alternaria te bestrijden/ te voorkomen is Ortiva®Top één van de belangrijkste, zoniet dé belangrijkste referentie in wortelen.

Ortiva Top bevat een zeer sterke preventieve component en een zeer sterke curatieve component. Dit betekent dat aanwezige ziekte wordt aangepakt alsook dat er een preventieve bescherming is in de tijd die de brug maakt naar de volgende bespuiting.

Ortiva Top heeft de laatste jaren bewezen een vast en betrouwbaar product te zijn in de wortelteelt, én heeft bovendien een breed erkenningsetiket, waardoor het algemeen in groenten een zeer handig middel is. In een schema kan Ortiva Top in wortelen ingezet worden aan 1 l/ha, maximaal 2 toepassingen per teelt, en heeft een korte wachttermijn van 2 weken.