Laat haagwinde uw maïs niet wurgen

Maïs
peak tegen haagwinde

Op percelen waar maïs frequent in het teeltplan voorkomt, behoren akker- en haagwinde tot de probleemonkruiden. De laatste jaren versterkt het probleem zich verder doordat telers hun maïs vroeger spuiten (2 tot 4-blad) gelet op de verstrengde voorwaarden inzake bv. terbuthylazine. Daartegenover staat dat haagwinde het best bestreden wordt wanneer voldoende blad aanwezig is en dit onkruid zich pas later gaat ontwikkelen. Dit maakt dat haagwinde meestal niet weggespoten is met 1 toepassing. Terugkomen net voordat de rijen zich gaan sluiten is dan ook de enige optie. Op dat ogenblik zit de maïs reeds in het 8- tot 9 bladstadium waardoor heel wat producten niet meer erkend zijn en bovendien niet gewasveilig zijn. Laat dit nu net de sterkte zijn van Peak. Aangezien haagwinde zeer agressief is, doet u er goed aan uw maïs regelmatig te controleren en zonodig een correctie uit te voeren met 20g Peak per ha + uitvloeier. Bijkomend pakt Peak ook nog grote kamille, varkensgras, perzikkruid en zwaluwtong aan. Op die manier hou je uw maïs proper tot aan de oogst.