“Wees alert op schimmelrisico's in sluit- en spruitkool”

Spruitkool

Na de periode met wisselvallige neerslag van begin juni zijn er reële kansen op schimmelinfecties in sluit- en spruitkool. Ilse Delobelle adviseert om waakzaam te zijn en infecties voor te blijven.

“Valse meeldauw kan heel snel opduiken.”

“De gewassen staan er na de neerslag over het algemeen prima bij”, begint Ilse Delobelle haar verhaal. “In  mei hadden de jonge plantingen het moeilijk maar dat heeft de wortelvorming gestimuleerd. De koolplanten zijn nu goed aangeslagen.” De andere kant van de medaille is volgens de technisch-commercieel adviseur van Syngenta Crop Protection dat de kansen voor schimmelinfecties dankzij de neerslag substantieel zijn toegenomen. “Vooral valse meeldauw kan soms snel de kop opsteken en ook de risico’s op witte roest zijn nu reëel. De gewassen groeien snel en sluit- en spruitkool zijn lange teelten. Die wil je ook zo lang mogelijk schoon houden.”

Op tijd beginnen

De bestrijding van de belangrijkste schimmels in kool kan sinds vorig jaar alleen nog maar met preventieve middelen. “De praktijk heeft die omslag goed opgepakt”, weet Delobelle. “Maar omdat je de schimmelziekten niet meer kunt terugpakken blijft het belangrijk om op tijd te beginnen met de preventieve bespuitingen. Met de beschikbare middelen kun je de schimmelziekten prima voor blijven. Dat geldt ook voor witte roest.”

Een effectieve strategie kan volgens Delobelle in spruitkool prima beginnen met een bespuiting met Pergado V. “Dat middel is sterk op valse meeldauw en dat is toch de grootste bedreiging in dit stadium van de teelt. Als je dan de volgende bespuiting uitvoert met Ortiva of Ortiva Top heb je ook een sterke troef tegen witte roest en eventuele vroege aantastingen met bladvlekkenziekten.”

Delobelle wijst er in dit verband op dat veel fungiciden een toelating hebben voor maar 1 of 2 toepassingen per 12 maanden. “In lange teelten als sluit- en spruitkool zul je daarom alle beschikbare middelen nodig hebben. En afwisselen is belangrijk om resistentie-ontwikkeling tegen te gaan.”

Groene middelen in aantocht

Vanwege het krimpende aanbod van synthetische fungiciden zijn gewasbeschermingsfabrikanten naarstig op zoek naar groene alternatieven. Zo timmert Syngenta Crop Protection aan de weg met het middel Taegro. De bacteriën in dit biofungicide concurreren met de schimmel om voedsel en ruimte op het blad. Daarnaast produceert de bacterie schimmelwerende stoffen en activeert hij de planteigen weerstand. In Nederland heeft Taegro al een toelating tegen schimmelziekten in een brede reeks bedekte en onbedekte teelten. Het middel is daar commercieel verkrijgbaar maar de toepassing beperkt zich nog voornamelijk tot proeven. In Belgie wordt Taegro dit seizoen beproefd op knolvoet.

Opletten geblazen

Hoewel de aanpak van schimmels in sluit- en spruitkool niet per definitie ingewikkeld is, blijft het volgens Delobelle opletten geblazen. “Voor een ongestoorde afzet moet de teelt voor 100% voldoen aan de wettelijke voorschriften en certificeringseisen. Hou daarom altijd goed het toegelaten aantal toepassingen van de middelen in de gaten; hetzelfde geldt voor de veiligheidstermijnen en voorschriften voor driftbeperking en teeltvrije zones. In de administratie moet alles kloppen.”

Tot slot heeft Delobelle nog een laatste praktische tip. “Als de stand van het gewas het toelaat, kun je nog een keer schoffelen. De grond kan plaatselijk zijn dichtgeslagen. En koolgewassen reageren altijd goed op voldoende zuurstof in de grond.”