Uitbreiding Karate Zeon en Ninja in broccoli

Karate Zeon toegelaten in broccoli

Onlangs is de toelating van Karate® Zeon en Ninja® uitgebreid met een toepassing in broccoli.

Karate Zeon en Ninja kunnen ingezet worden in broccoli ter bestrijding van:

  • bladluis, in een dosering van 0,1 l/ha
  • bladvretende ruspen, in een dosering van 0,075 l/ha
  • galmuggen, in een dosering van 0,075 l/ha
  • koolvlieg in een dosering van 0,125 l/ha

Karate Zeon en Ninja kunnen maximaal 2 keer per teelt toegepast worden. De veiligheidstermijn bedraagt 7 dagen en met klassieke techniek dient een bufferzone van 10m gehanteerd te worden.