You are here

Preventie van schimmels in bloemkool en broccoli steeds belangrijker

Koolgewassen
11.06.2020
Broccoli

Nu Folio Gold volledig van het toneel is verdwenen, wordt in zowel bloemkool als broccoli een preventieve aanpak van de vroege schimmelziektes relatief belangrijker. Het loont ook om te investeren in een fit gewas.

Preventie

Met ingang van teeltseizoen 2020 is voor de aanpak van valse meeldauw in bloemkool en broccoli geen curatief middel meer beschikbaar. “In de nieuwe situatie is preventie het toverwoord”, stelt Ilse Delobelle. De crop advisor van Syngenta onderstreept het belang van een tijdige preventieve bespuiting op 2 a 3 weken na het planten.

“Het weer lijkt misschien veilig met de warmte en de droogte van de laatste tijd, maar er is ook veel beregend. Er kan zomaar een gunstig klimaat ontstaan voor schimmels.”

Alertheid

Naast valse meeldauw is vroeg in het seizoen ook alertheid op witte roest belangrijk. Deze schimmel kan ook overwinteren op andere brassica’s, bijvoorbeeld bladrammenas en herik. “In bermen is ook al witte roest gevonden op deze signaal planten”, weet Delobelle. “Bij witte roest is curatief ingrijpen nog mogelijk maar hou bij de middelkeuze wel de veiligheidstermijn in de gaten. Hou ook rekening met de bufferzone, die varieert naar gelang het product.”

Stress voorkomen

Bij de latere plantingen zal in de meeste gevallen sprake zijn van een tweede en soms zelfs derde schimmelbespuiting. De aandacht verschuift in de loop van de zomer van witte roest en meeldauw via Alternaria naar de bladvlekkenziekten. “Of een derde bespuiting nodig is hangt niet alleen af van het verloop van het seizoen”, stelt Delobelle. “Ook de fitheid van het gewas speelt een belangrijke rol. Een gezond gewas dat vlot groeit is minder gevoelig voor schimmelaantasting dan een plant met stress.” Die stress kan verschillende oorzaken hebben. Delobelle: “Droogte ligt voor de hand, maar slechte beworteling door bodemverdichting geeft ook stress. Of zuurstofgebrek bij wateroverlast.” Delobelle stimuleert telers om goed de groeisnelheid van het gewas te volgen. Dat is een redelijk betrouwbare maat voor de fitheid van de plant.

Behalve op de schimmelwerking adviseert Delobelle om bij de middelkeuze ook te letten op het milieuprofiel van de fungiciden. “Uit oogpunt van afzetmogelijkheden heeft een residu-arm schema altijd de voorkeur. Op dat front valt er gelukkig nog wel wat te kiezen.”