Roep de bladluizen een halt toe

Elatus Era

De goede en warme weersomstandigheden maakten dat er half oktober heel wat wintertarwe de grond inging. Ook de opkomst verliep heel vlot waardoor de vroegst gezaaide wintergerst nu reeds het 4-bladstadium voorbij is en de meeste tarwe zich in het 2- tot 3 bladstadium bevindt. Daartegenover staat dat er dit jaar massale bladluisvluchten waargenomen worden.  Besmette bladluizen zijn  verantwoordelijk voor de overdracht van het vergelingsvirus en dit is nefast  voor de graanopbrengst. Officiële instanties (LCG) melden dat de bladluisdruk zeer ernstig is. Behandelen met een insecticide (bv. Karate) op percelen met niet-behandeld zaad is dus absoluut aangewezen in zowel de vroeg gezaaide wintergerst als tarwe. Ook de percelen die van bij de start een specifieke zaadonstmetting meekregen, worden best gecontroleerd en zonodig behandeld. Hou er rekening mee dat door de snelle groei van het gewas ook de actieve stof verdund geraakt waardoor de bescherming versneld afgebouwd wordt. Na een eerste behandeling dient u uw percelen binnen de 10 dagen te controleren en zonodig opnieuw te behandelen. Contacteer uw adviseur voor mee info!