Hyvido inzetten in strijd tegen (resistente) duist

Hyvido hybride gerst inzetten in strijd tegen resistente duist

Duist is één van de meest opbrengstdervende onkruiden in Europa. Als je eenmaal duist  het op je bedrijf hebt, heeft dit een zware impact op rendement van je huidige en je toekomstige teelten. Door de stijgende resistentie voor herbiciden, wordt de situatie alleen maar slechter.

Dit is het moment om iets aan (resistente) duist te doen

80% van de kieming van duist gebeurt in de vroege herfst (aug tot okt) en kan de opbrengst van de huidige teelt ernstig reduceren. Het is dus nú het moment om te kiezen voor Hyvido hybride gerstrassen ipv reguliere rassen. Als je minder dan 97% bestrijding hebt, dan zal de duist-druk in de volgende teelt stijgen. HYVIDO wintergerst is de basis om de druk van duist te reduceren in een geïntegreerd programma over verschillende teeltjaren heen.

Lees hier waarom hybride wintergerst hierin het verschil kan maken

Doordat Hyvido hybride wintergerst gemiddeld 31 % meer uitstoeling heeft dan reguliere rassen, wint Hyvido met zijn krachtige groei de concurrentie met duist.  Dit uit zich met name in het voorjaar. Zaai de Hyvido met een lagere dichtheid (zie hiervoor onze pagina over Hyvido Teeltwijze) zodat ze flink kan uitstoelen en daardoor in het voorjaar de duist weinig kansen geeft. Kenmerkend voor Hyvido is de grotere wortelmassa (70 % meer dan klassieke gerst). Hierdoor wint Hyvido het gevecht voor water en voedingsstoffen van duist.

Het groter vlagblad (+55% tov klassiek) zorgt er daarnaast ook voor dat de duist die lager in het gewas zit geen licht krijgt.

Resultaten uit de UK

In de UK  heeft men al heel wat jaren ervaring met Hyvido en duist opgedaan. Conclusies uit de proeven zijn:

  • 68% minder zaadproductie van duist bij Hyvido t.o.v. klassieke wintergerst
  • 82% minder duist in de volgteelt bij HYVIDO in vergelijking met wintertarwe
  • 85% minder zaadproductie t.o.v. tarwe.

Hyvido: ook de topper in opbrengst

Jaar na jaar geven de hybride rassen de beste opbrengst. Zo heb je twee keer winst als je Hyvido zaait:

  • De beste opbrengsten van je gerst
  • De beste manier om je duist-druk te reduceren.

Het jaar nadien heb je ook minder duist in de volgteelt. Ga direct naar de overzichtspagina Hyvido gerstrassen voor meer info. 

Hieronder ziet u een proef waarbij vooraan een hybride gerstras ligt en achter een regulier ras met duist

Duist in proefveld