'Innovatie versnellen in een veranderende wereld'

duurzaam innovatie versnellen landbouw sustainable agriculture

Syngenta heeft vandaag aangekondigd haar innovatie te versnellen om een antwoord te bieden op de toenemende uitdagingen waarmee telers overal ter wereld worden geconfronteerd. Ook wil Syngenta zo de veranderende opvattingen van de samenleving adresseren.

"Vandaag de dag hebben telers te maken met allerlei uitdagingen; van klimaatverandering, bodemerosie en verlies aan biodiversiteit tot veranderende consumentenverwachtingen en meningen over landbouwtechnologie," aldus Alexandra Brand, Chief Sustainability Officer van Syngenta. "Er is een duidelijke roep om innovatie en meer actie is nodig om deze uitdagingen aan te pakken op een manier waar iederen baat bij heeft - van telers tot consumenten en het milieu."

De aankondiging volgt op het afronden van meer dan 150 luistersessies over de hele wereld, waarbij een grote diversiteit van opvattingen is meegenomen. Het resultaat is een veel duidelijker begrip van wat de samenleving en telers verwachten en wat duurzame landbouw voor verschillende groepen betekent.

Middels de nieuwe benadering wil Syngenta de manier waarop gewassen worden geteeld en beschermd verder verbeteren. Tevens verwacht Syngenta zo oplossingen te vinden die de onderling samenhangende ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen aanpakken.

De focus ligt op drie gebieden:

Innovatie op basis van de samenleving en de natuur. Naast het voorzien in de behoeften van telers worden de opvattingen in de maatschappij en milieubehoeften steeds belangrijkere factoren voor innovatie. Nieuwe producten worden ontwikkeld met inachtneming van extern geverifieerde duurzaamheidsprincipes.

Zo weinig mogelijk residuen in gewassen en het milieu. Syngenta staat voor de veiligheid van haar sterk gereguleerde producten en de rol die zij spelen in de bescherming van de voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Syngenta heeft geluisterd en gaat zich samen met haar partners inzetten om de hoeveelheid residuen in gewassen verder terug te dringen zonder de productiviteit van telers te schaden. Ook blijft Syngenta de gezondheid van de bodem verbeteren en bodemerosie voorkomen.

Investeren waar dat het meest nodig is voor telers en de natuur. Syngenta werkt samen met telers, wetenschappers en milieugroepen in onderzoek en in de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Syngenta gaat op transparante wijze verslag doen van de voortgang en resultaten van deze investeringen. Brand: "Er is een onmiskenbare vraag naar een verschuiving in onze sector. Dit was een duidelijke boodschap tijdens de luistersessies. We gaan onze innovatie sterker inzetten om landbouwbedrijven te helpen weerbaarder te worden tegen veranderende klimaatsomstandigheden. Ook willen we ze ondersteunen om zich beter aan te kunnen passen aan de eisen van de consument, waaronder het verminderen van CO2, het terugdringen van bodemerosie en het verlies aan biodiversiteit."

Als volgende stap gaat Syngenta in verder overleg met belanghebbenden om duidelijke doelen en meetpunten te ontwikkelen voor deze aandachtsgebieden. Deze worden later in het jaar aangekondigd. De inzichten uit de luistersessies worden ook gebruikt voor de ontwikkeling van het vervolg op The Good Growth Plan, dat in 2020 wordt gelanceerd. Dit Plan loopt al zes jaar en ligt goed op schema om alle gestelde doelen te behalen.

Download het volledige persbericht hieronder in het Nederlands en Frans. Vind hier het persbericht in verschillende talen.