Doe mee aan de Land & Soil Awards

Heb jij op jouw bedrijf een goedwerkend concept voor het beschermen van land en bodem? Doe dan vóór 31 januari mee aan de Land & Soil Management Award!

De Award
Deze prijs beloont praktijken voor landgebruik en bodembeheer die bodembedreigingen verminderen, zoals bodemdegradatie, erosie, vermindering van het gehalte aan organische stof, diffuse verontreiniging en verdichting, en ook de vermindering van bodembiodiversiteit, verzilting, afdekking, overstromingen en aardverschuivingen. Daarbij werpt de prijs een licht op opmerkelijke prestaties, stimuleert het nieuwe concepten van land- en bodembescherming en de implementatie ervan in landbeheer, en vergroot het het bewustzijn over het belang van land en bodemfuncties.

Wie kan meedoen?
Boeren, grondeigenaren, grondbeheerders, groepen boeren, alleen of in samenwerking met onderzoeksinstituten, universiteiten en/of particuliere bedrijven. De oproep staat open voor kandidaten uit alle Europese landen.

Waarom meedoen?
De grote waarde van het werk van de boer erkennen door het winnende project als een goede praktijk op Europees niveau te promoten. Ook om de zichtbaarheid van dergelijke landbouwmethoden op lokale, nationale en Europese schaal te vergroten en de boeren aan te moedigen hun werk op een duurzame manier verder te ontwikkelen.

Prijs
De winnaar ontvangt € 5.000! 

Meer info is hier te lezen of download de flyer