Rhizoctonia aanpakken start bij het poten

De aardappelteelt overschrijdt kostprijsmatig al snel de grens van 5000 euro per ha. Belangrijk dus om niets aan het toeval over te laten en het maximale rendement na te streven. Een goede, gezonde start is dus prioritair. Daarbij komt dat de impact van de bodemschimmel Rhizoctonia solani  met de jaren enkel maar groter geworden is omwille van o.a. kortere teeltrotaties,… Om die reden zijn heel wat telers overtuigd van hun keuze om Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel aan te pakken met een effectieve rijenbehandeling bij het poten. Met Amistar beschikken ze over een betrouwbare partner die bijdraagt tot zowel een hogere opbrengst als een lagere uitval. De keurings-/leveringsvoorwaarden voor zowel pootaardappelen/consumptieaardappelen worden steeds strenger waardoor de investering in Amistar als rijenbehandeling zich bij de oogst vertaald in een hoger rendement. Door Amistar toe te passen, kiest u voor zekerheid eerder dan te moeten afwachten wat de onzekerheid brengt. Raadpleeg uw zaakvoerder voor meer info!