Laat geen rendement liggen

Aardappel

Een afwisseling van warme temperaturen en regenbuien maakt dat aardappeltelers  extra waakzaam moeten zijn voor Phytophtora. We merken bovendien in heel wat velden extra aardappelopslag wat een extra plaagparameter is. Daarbij komt dat de jonge aardappelplanten snel veel nieuw groen blad ontwikkelen dat dient beschermd te worden. Eens de rijen sluiten zal het immers niet meer mogelijk zijn om de oudste bladeren te raken. Gezien een goede start van het groeiseizoen een noodzaak is, kom je al snel tot de conclusie dat een gepaste phytopthorabespuiting met bv. Revus aan de orde is. De translaminaire werking van Revus zorgt ervoor dat de nieuwe groei van het uitgroeiende blad ook uitstekend beschermd wordt, zelfs bij snelle loofgroei. Wie eerder de voorkeur geeft aan een combinatie met Cymoxanil kan dit invullen via de beschikbare flex-formuleringen (Amphore Flex, Pergovi Flex en Regulance Flex). Check gelijktijdig uw (poot)aardappelpercelen op de aanwezigheid van de Coloradokever en luizen aangezien een goede start veel narigheid later op het seizoen vermijdt. Inspecteer uw velden regelmatig en grijp in waar nodig. Uw handelaar helpt u graag verder met advies op maat!