“Wacht niet te lang met bestrijding van schimmels in de kolen- en bloemkoolachtigen.”

Gewasbescherming
Kool en bloemkoolachtigen

In de afgelopen periode met wisselvallige neerslag van april en begin mei kwamen in de vroegteelten broccoli en winter-bloemkool, matige tot zware aantastingen van valse meeldauw voor. Jelle Westerlaken adviseert om waakzaam te zijn en infecties voor te blijven ook nu het drogend weer is. “Valse meeldauw kan heel snel opduiken.”

“De gewassen hebben door de aanhoudende kou een moeilijke start gehad”, begint Jelle zijn verhaal. “In mei hadden vooral de vroege plantingen onder doek veel last van de grote hoeveelheid regen. “Vooral valse meeldauw heeft daardoor flink om zich heen geslagen. Nu lijken de kansen klein door de droge noorderwind en daaropvolgende hitte. Toch blijft het waakzaam zijn nu we constateren dat er na de winter al zo vroeg aantasting is en dat er druk aanwezig is. Door de brug van de meeldauw van winter naar zomer is het waakzaam alert te blijven bij koude nachten met veel dauw in de ochtend.

Op tijd beginnen

De bestrijding van de belangrijkste schimmels in kool kan sinds twee jaar alleen nog maar met preventieve middelen. “De praktijk heeft die omslag goed opgepakt”, weet Westerlaken.

Maar omdat je de schimmelziekten niet meer kunt terugpakken blijft het belangrijk om op tijd te beginnen met de preventieve bespuitingen. Met de beschikbare middelen kun je de schimmelziekten prima voor blijven. Dat geldt ook voor witte roest.

Een effectieve strategie kan volgens Westerlaken prima beginnen met een bespuiting met Pergado V. “Dat middel is sterk op valse meeldauw en dat is toch de grootste bedreiging in dit stadium van de teelt. Als je dan de volgende bespuiting uitvoert met Ortiva of Ortiva Top heb je ook een sterke troef tegen witte roest en eventuele aantastingen met bladvlekkenziekten. ” Westerlaken wijst er in dit verband op dat veel fungiciden een toelating hebben voor maar 1 of 2 toepassingen per 12 maanden. “In lange teelten als sluit- en spruitkool zul je daarom veel van de beschikbare middelen nodig hebben. En afwisselen is belangrijk om resistentie-ontwikkeling tegen te gaan.”

Opletten

Hoewel de aanpak van schimmels in sluit- en spruitkool niet per definitie ingewikkeld is, blijft het volgens Westerlaken opletten. “Voor een ongestoorde afzet moet de teelt voor  100% voldoen aan de wettelijke voorschriften en certificeringseisen. Hou daarom altijd goed het toegelaten aantal toepassingen van de middelen in de gaten; hetzelfde geldt voor de veiligheidstermijnen en voorschriften voor driftbeperking en teeltvrije zones. ”