Voorkom opbrengst- en kwaliteitsverlies in granen

Gewasbescherming
gerst november

 

Dit voorjaar is in veel graanvelden een toename van dwergvergelingssymptomen waargenomen, wat vaak heeft geleid tot aanzienlijke verliezen in kwaliteit en opbrengst. De oorzaken hiervan zijn bekend: het milde herfstweer van 2022 heeft gezorgd voor een verspreiding en vermenigvuldiging van bladluizen die het vergelingsvirus dragen.

We moeten er rekening mee houden dat er bij rustig weer een groot aantal vluchten nog kunnen optreden zolang de temperatuur boven de 17-18°C blijft, zelfs als is het maar gedurende enkele uren in de namiddag. Daarom waren gewassen die vóór half november waren opgekomen kwetsbaar.

De vorstperiode begin december heeft duidelijk geen significante afname veroorzaakt in het aantal bladluizen, wat betekent dat het schoonhouden van gewassen vóór de winter zinvol was.

Het combineren van insecticiden met onkruidbestrijding is echter niet altijd mogelijk, waarom?

  • Het stadium van het graan en de aanwezigheid van bladluizen zijn niet altijd met elkaar verbonden.
  • Vertrouwen op de persistentie van insecticiden heeft geen zin, aangezien deze producten geen "preventieve" werking hebben.

Ons advies: wees bijzonder waakzaam en gebruik Evure wanneer de bladluisdrempel is bereikt, in een dosering van 0,2 l/ha. 

Waarom Evure?

  • De formulering is minder afhankelijk van pedoklimatologische omstandigheden (hoge temperaturen, ...).
  • Het respecteert natuurlijke evenwichten (zoals nuttige insecten).
  • Het past perfect in een geïntegreerde bestrijdingsstrategie.
  • Evure kan tot 2 keer worden toegepast op hetzelfde gewas.