Vixeran/NutribioN/Nuvenio in maïs om een optimaal rendement te garanderen en overmatige stikstof na de oogst te voorkomen

Gewasbescherming
Vixeran

De bemesting van maïs is veelal sterk gebaseerd op het gebruik van drijfmest die in het voorjaar wordt uitgereden.

De aanvullende hoeveelheid minerale meststof, indien niet goed berekend, kan een overschot geven aan ongebruikte N wat nadelig kan zijn op het einde van het seizoen.

Door VIXERAN/NUTRIBION/NUVENIO toe te passen samen met de onkruidbestrijding, waarmee gepaard de basisbemesting aan N kan gezakt worden met 30-40 eenheden, verzekert het behoud van optimaal rendement zonder enig risico op teveel N na de oogst.

VIXERAN/NUTRIBION/NUVENIO voorziet de plant enkel van noodzakelijke N als de vraag aan N van de plant groter is dan de beschikbaarheid in de bodem.

Daarnaast draagt het gebruik van Vixeran/NutribioN/Nuvenio ook bij tot het verlagen van de CO2 produktie op uw bedrijf!

Voor meer informatie over Vixeran/NutribioN/Nuvenio: klik hier

Ons advies voor het toepassen van Vixeran/NutribioN/Nuvenio in maïs: klik hier.