“Minecto One voor een flinke tik tegen trips in ui.”

Gewasbescherming
Uien

Binnen een paar weken, en in de vroegste uien nu al, vraagt de beheersing van trips weer de volle aandacht. Jelle Westerlaken gaat in op de belangrijkste aandachtspunten en de middelenkeuze.

“Regelmatig je gewas inspecteren is de belangrijkste basis voor een effectieve beheersing van de trips”, stelt gewasbeschermingsadviseur Jelle Westerlaken van Syngenta Crop Protection. “Zodra de uien 3 à 4 pijpjes hebben, adviseer ik om verspreid over het perceel een paar planten te controleren op de aanwezigheid van trips. Je vindt ze heel eenvoudig door de schacht van de ui blad voor blad open te vouwen. En zodra je trips vindt, ga je meteen spuiten. Want het draait bij dit insect om beheersing van de populatie vanaf het begin. Als de eerste generatie trips kans krijgt voor vermeerdering wordt het steeds moeilijker om de populatie onder controle te houden. De eerste klap geeft dus letterlijk de beste kans op de overwinning.”

De aanwezigheid van waardgewassen zoals luzerne en granen in de nabijheid van een uienperceel vergroten de kans op een aantasting. En ook de temperatuur is een factor van belang, weet Westerlaken.

Bij 20 graden neemt de cyclus van trips ongeveer drie weken in beslag en bij 30 graden is het binnen 2 weken rond. Dus hou ook het weer goed in de gaten.

Middelkeuze

De gangbare praktijk is dat uientelers de eerste bespuiting tegen trips uitvoeren met een middel op basis van spirotetramat. “Maar voor de tweede bespuiting is Minecto One zeker een serieuze kandidaat”, stelt Westerlaken. “Je spuit dan niet alleen een sterk middel tegen volwassen trips en larven van trips maar ook een actieve stof (cyantraniliprole) uit een andere groep. Uit oogpunt van resistentiemanagement is dat zeker aan te bevelen. Daarom is Minecto One gewoon een uitstekend middel voor het uitdelen van de tweede klap aan de trips.”

Minecto One is een translaminair systemisch middel. Het verplaatst zich na opname door het blad en kan daarna aan beide zijden via eten of schrapen door de trips worden opgenomen. Net als bij veel andere insecticiden heeft de spuittechniek veel invloed op het effect van een bespuiting. Westerlaken: “Het is belangrijk dat het middel in de buurt van de trips komt, dus onderin de schacht. Daarom spuiten met veel water, zeker 400 liter per ha, en een grove druppel gebruiken. Spuit altijd in de avond, dan is de trips actief en aan het eten.” Voor een extra goede opname kan desgewenst de hulpstof Trend worden toegevoegd.

Gebruikseigenschappen

Naast de goede tripswerking heeft Minecto One ook een aantal voordelige gebruikseigenschappen. De formulering is een WG-korrel die niet stuift. Minecto One is zacht voor het gewas en kan probleemloos gemengd worden met andere middelen. “Er zijn eigenlijk geen redenen om Minecto One niet op te nemen in je schema tegen trips”, besluit Westerlaken.