Klaar voor de start?

Gewasbescherming
Perenbloesem

Een goede zorg nu, geeft minder zorgen voor straks

Tot op heden hebben we te maken met zeer wisselvallig weer. De temperaturen schieten op en neer, met zonneschijn en regen. Dit zijn twee elementen die de boom tegen kunnen zitten waardoor optimale groei niet bereikt wordt en schurft een kans krijgt.  Vanwege de hoge neerslag in de afgelopen weken zal zeker niet elke boomgaard toegankelijk zijn voor een behandeling. Daarbij is er nog een andere uitdaging namelijk; dat er geen captan gebruikt mag worden tijdens de bloei.

Afgelopen jaar hebben we een proef uitgevoerd op peren bij PCFruit waarbij een aantal bespuitingen Merpan in de voorbloei zijn vervangen door Thiovit Jet®.

Zie onderstaand figuur, PCFruit 2022

Proevenschema PC Fruit 2022

De gedachte van deze proefopzet was een aangepast label van captan in de toekomst (niet wetende dat dit al werkelijkheid werd dit jaar, omwille van een andere reden, namelijk residu in de honing). We hebben in de bloeiperiode een aantal Merpan-bespuitingen vervangen door Thiovit Jet. (zie object 4). U ziet naast het onbehandeld schema (1) nog een doorspuit schema met Merpan. (object 2). Bij object 3 & 4 is Geyser®. toegevoegd op de curatieve momenten (rode strepen = RIM schurftwaarschuwing).

Grafiek proefresultaten PC Fruit 2022

In de bovenstaande grafiek is goed te zien dat in het object onbehandeld (untreated) een flinke aantasting van schurft aanwezig was. Het doorspuiten van Merpan laat een goede werking zien, tevens geeft de toevoeging van Geyser curatief een lagere aantasting (object 3). Uit deze proef blijkt ook dat het mogelijk is om Merpan gedeeltelijk te vervangen door Thiovit Jet tijdens de bloei, met een vergelijkbaar resultaat.

Kies voor preventief én curatief

Gezien de verwachte weersomstandigheden, is het verstandig om zo snel mogelijk de schuivende knoppen en de eerste groene delen af te dekken, zodat schurft geen kans krijgt in de boomgaard van uw peren. Zolang de bloei nog niet aanwezig is, blijft Merpan de eerste keuze.
Bij gebruik van Thiovit Jet beschermt u niet alleen de knoppen tegen schurft, maar benut u ook de nevenwerking tegen de perengalmijt. 
Voor het beste resultaat, wanneer mogelijk, de bespuiting uitvoeren bij hogere temperaturen (+15 graden) o.a. voor de dampwerking van zwavel. Bij deze temperaturen zijn de mijten meer actief en komen ze gemakkelijker in aanraking met de zwavel. De ontwikkeling van de mijten loopt gelijk op met het gewas, dus gewasstadia (schuivende knop!) is leidend ten opzichte van temperatuur.
We zien in bovenstaande proef dat Geyser een goede curatieve werking heeft. Echter bij lagere temperaturen is de voorkeur om Geyser te vervangen door Chorus®. Deze is toe te passen tot einde bloei. Wel luidt het advies deze middelen nooit solo te gebruiken, maar altijd te combineren met een preventief product. Voor/na de bloei is het uiteraard weer mogelijk om Merpan te gebruiken en dus ook te combineren op/tijdens een curatief moment.