"Ik heb vertrouwen in een schema met Orondis Plus Ortiva"

Gewasbescherming
Harry Oldenziel

Harry Oldenziel begon 4 jaar geleden met de uienteelt. Hij heeft de smaak inmiddels goed te pakken en breidde het areaal al flink uit. Vorig jaar verscheen de Orondis® Plus Ortiva® in zijn spuitschema tegen schimmelziekten. Hij is daar goed over te spreken.

Een grote bouwkraan en stapels roostervloerplaten verraden ten tijde van het interview begin juni dat er bouwactiviteiten gepland staan op het erf van Harry Oldenziel in Finsterwolde. “Er komt een uienbewaring van 1500 ton”, vertelt hij. “Straks kunnen we alle uien zelf opslaan. Op dit moment kunnen we maar 400 ton bergen.” Oldenziel, die samen met zijn oom Derk Jans Oldenziel vennoot is van Oldenziel Agri BV, begon pas 4 jaar gelden met de uienteelt op de Oldambtster klei en het is duidelijk een blijvertje. “Klopt”, lacht Harry, ”We begonnen in 2020 met 6 ha, in 2021 breidden we uit naar 15 ha en sinds vorig jaar telen we 17,5 hectare.”

Mooie uitdaging

Oldenziel noemt meerdere redenen voor de start van de uienteelt op het 270 ha grote akkerbouwbedrijf. “We wilden meer variatie in ons bouwplan. Wintertarwe is hier uiteraard het grootste gewas. We telen ook suikerbieten, doperwten en luzerne maar er kon nog wel een gewas bij. Uiteraard speelde ook het potentiële mooie saldo van de uienteelt een rol en de uitdaging van een nieuw gewas sprak mij ook wel aan.” Met opbrengsten van 60 tot 75 ton per hectare is wel duidelijk dat Oldenziel de teelt vlot onder de knie kreeg. “Maar ik denk dat zo’n opbrengst er dit jaar niet komt vanwege de late zaai en moeilijke opkomst door het schrale weer”, voegt de teler daar aan toe.

Een deel van de goede teeltresultaten wuift Oldenziel overigens toe aan zijn adviseur van George Pars Graanhandel BV. “Zij hebben veel meer ervaring met de teelt van uien dan wij.” Het was ook zijn adviseur die in 2022 voorstelde om Orondis Plus Ortiva op te nemen in het fungicidenschema. Oldenziel: “Dat was het eerste jaar zonder mancozeb en Fubol en om die reden ook wel een beetje spannend. Maar het schema met de Orondis Plus Ortiva heeft zich prima gehouden.”

Volle aandacht voor de uienschimmels

Conform advies spoot Oldenziel de Orondis Plus Ortiva een keer aan het begin en een keer in het midden van zijn spuitschema dat meestal zo’n 8 bespuitingen omvat. Een strak schema vindt hij belangrijk maar in veilige periodes rekt hij soms het interval een beetje op aan de hand van GEWIS. “En altijd in overleg met mijn adviseur”, voegt hij daar aan toe. Over het praktische gebruik van de Orondis Plus Ortiva hoor je de teler niet klagen. “Je hebt er weinig van nodig en het is vloeibaar. Dat is plezieriger dan dat gestuif van vroeger. De Ortiva gebruikte ik al voor de bladvlekkenziekte. Met die tweede actieve stof in de Orondis Plus Ortiva pak je de valse meeldauw en de andere schimmels. En je bent dan ook goed bezig als het gaat om het tegengaan van resistentie.”

Praktisch voordeel

Het bouwplan zorgt er voor dat Oldenziel bij de gewasbescherming zijn aandacht in het schimmelseizoen vrijwel volledig kan richten op de uienteelt. “Dat is inderdaad een praktisch voordeel”, beaamt hij. “Het spuiten tegen de uienschimmels begint eind juni en dan is het spuitseizoen in de tarwe al voorbij. Er is hooguit af en toe nog een bespuiting in de bieten. En omdat de uienschimmels vaak eerder in andere regio’s opduiken, zijn we hier meestal op tijd gealarmeerd. Het schema met de Orondis Plus Ortiva doet de rest. Daar heb ik alle vertrouwen in.”