De bescherming tegen de koolzaadglanskever met respect voor de nuttigen

Gewasbescherming

Het koolzaad is in het algemeen in een goede staat en de voorjaarsgroei is al wel degelijk gestart. 

De waarneming van schadelijke insecten zal zich in eerste instantie richten op de stengelboorsnuitkever, waarvan de aanwezigheid hier en daar een vroege, gerichte interventie kan vergen.

Verder in het seizoen, wanneer de eerste bloemknoppen verschijnen, kunnen een paar uur zonnig weer voldoende zijn voor de eerste vluchten van koolzaadglanskever. De gevoelige periode van koolzaad duurt tot de eerste bloemen opengaan.

Evure is, zonder twijfel, hét specifiek insecticide om in te grijpen op de uitbreiding van de koolzaadglanskever:

  • Evure is zeer snel en efficiënt, zelfs tegen de insecten die resistent zijn tegen de klassieke pyrethroïden
  • Maar bovenal, de actieve stof tau-fluvalinaat is zeer selectief voor bijen (wordt zelfs gebruikt op bijenkasten tegen varroa) 

Belangrijk om weten is dat Evure werkt via contact en zal dus moeten toegepast worden als de insecten aanwezig én actief zijn op de bloemknoppen.

N.B 

Indien een interventie tegen de stengelboorsnuitkever noodzakelijk is, dan zal dit veelal vroeger in het seizoen gebeuren en zijn er op dat moment ook andere insecticiden inzetbaar.

Meer informatie leest u hier

Evure koolzaad