Bestrijding van vliegen in uien met Force granulaten

Gewasbescherming
Force 1.5GR

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, wordt duidelijk dat het probleem van de vliegen tijdens het zaaien van uien een cruciaal aandachtspunt is geworden. In 2023 werden op veel percelen niet alle planten aangetroffen, deels vanwege de latere zaaitijd die de druk van vliegen bij de opkomst vergrootte, en deels door de ongelijke en moeizame opkomst van de uien. De schade veroorzaakt door vliegen is vaak het grootst wanneer gewassen een moeizame opkomst kennen.

Syngenta heeft twee granulaten erkend, Force EVO en Force 1.5GR gebaseerd op de actieve stof Tefluthrin, die effectief is tegen vliegen zoals de uienvlieg, koolvlieg en bonenvlieg, en is erkennd voor gebruik in uien.

Force EVO bevat 5 g/kg Tefluthrin gebonden aan een meststof, met daarnaast 10% stikstof, 44% fosfor, 3% mangaan en 2% zink per kg product. Aanvullend op de bescherming tegen vliegen, bevordert dit granulaat ook de groei van het gewas.

Force 1.5GR daarentegen bevat 15 g/kg Tefluthrin, zonder meststof. Dit maakt het geschikt voor situaties waarbij een hogere druk van vliegen wordt verwacht, zoals bij een latere zaai of moeilijke omstandigheden bij de opkomst.

Uit meerdere proeven is gebleken dat Force 1.5GR effectiever is in situaties met een hogere vliegendruk. Een van deze proeven was een bakproef uitgevoerd door WUR Lelystad in Nederland. 

Force 1.5GR Grafiek

In de onbehandelde objecten vallen, beoordeling na beoordeling, planten weg tot ongeveer een maand na opkomst slechts 20% van de planten in het onbehandelde object over blijven. 

Objecten behandeld met Force EVO en Force 1.5GR presenteren aanzienelijk beter dan de onbehandelde objecten. In deze proef, waarbij er sprake was van een hoge druk van uienvlieg, presteerde de objecten behandeld met Force 1.5GR iets beter dan die behandeld met Force EVO. Dit kan verklaard worden door de hogere gehaltes actieve stof per hectare.

De conclusie van deze proef is dat Force granulaten consistent een meerwaarde bieden. Bij een normaal seizoen en goede groeiomstandigheden isForce EVO het aangewezen granulaat vanwege het bijkomende effect van de meststof. In het geval van een laat seizoen met moeilijkere groeiomstandigheden en een hogere druk van vliegen, wordt aanbevolen om te kiezen voor Force 1.5GR vanwege het hoger gehalte actieve stof per hectare.

Force granulaten dienen onmiddelijk in de zaailijn te worden toegediend met behulp van een granulaatstrooier. Vanwege de dampwerking wordt er geadviseerd om niet dieper te zaaien dan 3cm.

                

Ons advies in uien:

Vroege zaai, goede groei omstandigheden: Force Evo 16Kg/Ha toediening in de zaailijn

Late zaai of moeilijkere groei omstandigheden: Force 1.5GR 10Kg/ha toediening in de zaailijn