Moddus & Scitec: aangewezen bij tarwe en gerst

Ter herinnering

Bij het gebruik van groeiregulatoren, is het interessant zich bewust te zijn van enkele belangrijke elementen opdat deze behandeling een optimaal effect zou hebben:

 1. Gebruik de producten bij ideale omstandigheden, op een actief groeiende teelt (goed weer aangekondigd in de dagen na de behandeling).
 2. Vroegtijdige behandeling = maximale versteviging van de stengel.
 3. De behandeling uitvoeren op een goed gevoede teelt (die tijdig een correcte stikstofbemesting heeft ondergaan): Het is duidelijk dat wanneer men een verhoogde productie beoogt, het risico op legeren groter is, waardoor het aangewezen is de groei te gaan „reguleren”.

Waarom kiezen voor MODDUS/SCITEC?

 • Vloeibare formulering, gemakkelijk in gebruik
 • Regelmatig en doeltreffend resultaat, met selectieve werking
 • Uitstekende oplosbaarheid: kan in alle types water opgelost worden
 • Kan gebruikt worden bij zaadproductie
 • Eveneens goedgekeurd voor spelt, triticale, haver, rogge, lentegerst
 • Bufferzone: 1 m, traditionele methode (50 % vermindering van drift)
 • Maximaal aantal behandelingen: 1/seizoen

Tips voor tarwe

De teelt kan behandeld worden vanaf het aarstadium van 1 cm. Het is ideaal om de teelt te behandelen tussen het aarstadium van 1 cm en de eerste knoop.

Onze tip: MODDUS/SCITEC 0,25 L/ha + Cycocel 0,75 L/ha

Wanneer deze combinatie in dit stadium wordt aangewend, geeft MODDUS/SCITEC + Cycocel uw opbrengst een boost: gebruik tussen het aarstadium van 1 cm en de eerste knoop levert ongeveer gemiddeld 250 kg/ha op (zonder legeren).            

De eigenschappen van Moddus, zijnde zijn snelle inwerking, zijn temperatuursonafhankelijke en lichtgestimuleerde werking maken van hem de partner bij uitstek voor de producten op basis van Cycocel.

Tip voor gerst

De regulator is aangewezen vanaf de vorming van de eerste knoop. Wanneer MODDUS/SCITEC vroeg ingezet wordt, verstevigt hij de basis van de stengel, wat een eerste stap is in de strijd tegen legeren.

Onze tip: MODDUS/SCITEC 0,3 à 0,4 L/ha

 • Stem de aanbevolen hoeveelheid af op de variëteit en de vegetatieve situatie van de percelen.                            
 • Combinatie met fungiciden: bestrijd de ziektes terwijl u het perceel behandelt met de regulator

Mogelijke combinaties

 1. MODDUS/SCITEC kan gecombineerd worden met fungiciden
 2. MODDUS/SCITEC is mengbaar met vele anti-dicotylmiddelen
 3. Vermijd vermenging met vloeibare stikstof, herbiciden tegen grassen + olie, fytohormonen en PPOI's
 4. In geval van drievoudige vermenging, fungicide + MODDUS/SCITEC + herbicide, gelieve de voorkeur te geven aan een herbicide met formule SC of WG
 5. Respecteer de traditionele volgorde bij het mengen: WG -> SC, SE, CS -> SL ->  EC, DC. Wat betekent dat MODDUS/SCITEC (EC) als laatste in de container wordt gegoten