Interpom 2022: een echt succes

Gewasbescherming
Interpom 2022

Met meer dan 20.000 bezoekers was Interpom 2022 een groot succes. We kijken even terug naar de hoogtepunten van de beurs  en de nieuwe producten die Syngenta heeft voorgesteld.

Meer dan 30% van de bezoekers kwam uit het buitenland wat betekent dat Interpom een echte internationale beurs is die groot succes geniet. De besproken onderwerpen in de wandelgangen waren vooral de situatie in de aardappelmarkt en de commerciële deals,  het nieuwe GLB, gewas- en opslagbeheer en het stikstofbeheer.

Syngenta is al vele jaren aanwezig op Interpom en maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal problemen te belichten, maar ook om een aantal nieuwe ontwikkelingen te presenteren.

Het beheer van teeltproblemen zoals bodemplagen (ritnaalden, nematoden), bepaalde onkruiden (nootjeskruid, datura, enz.), bladziekten (rhizoctonia, zilverschurft) of aardappelplaag blijft een prioriteit voor Syngenta. Ondanks de moeilijke regelgeving streven wij naar doeltreffende en duurzame oplossingen voor deze problemen. Klik hier voor meer info.

Syngenta heeft op de Interpom eveneens twee belangrijke innovaties voorgesteld.

Ten eerste zal Syngenta in 2023 de eerste aardappelbiostimulant, Quantis, op de markt brengen. De verschillende actieve stoffen  in Quantis versterken de aardappel tijdens de belangrijkste fasen van de ontwikkeling van de aardappelplant: knolaanzet en bloei.

Quantis is een van de meest geteste biostimulanten in Europa in de afgelopen jaren, met meer dan 450 proeven. Aangetoond is dat het de opbrengst aanzienlijk verhoogt, maar ook de homogeniteit en de grootte van de knollen verbetert, wat belangrijk is voor de verwerkingsindustrie. Blijf ons de komende weken volgen  voor meer informatie over deze nieuwe technologie.

Syngenta lanceert  in 2023 ook een nieuwe verpakking voor vloeibare producten: EvoPac™. De introductie van deze innovatieve nieuwe verpakking onderstreept de inzet van Syngenta om aan de behoeften van telers te voldoen en de werkzaamheden op de boerderij veiliger en gemakkelijker te maken.