Gierstgrassen en knolcyperus: hun bestrijding

Gierstgrassen 

gierstgrassen

Vingergrassen (Digitaria spp. -)

Zoals eerder aangegeven voegen we een specifiek grassenmiddel toe in het schema.  Hierbij moeten we wel rekening houden dat producten op basis van nicosulfuron (Samson,...) en foramsulfuron (Equip,...) minder activiteit vertonen naar Digitaria spp.   Van de triketones blijft er na het wegvallen van topramezone alleen nog mesotrione over die de breedste en sterkste werking heeft naar Digitaria spp.

Giersten (Panicum spp.) en Naaldaren (Setaria spp.)

Voor de bestrijding van Panicum spp. en Setaria spp.  zijn de producten op basis van nicosulfuron of foramsulfuron onmisbaar. 

Indien je de historie van het perceel kent en weet welke grassen aanwezig zijn kan je het bestrijdingsschema hierop aanpassen.  Niet alle Panicum spp. en Setaria spp. zijn even gevoelig .

Knolcyperus

knolcyperus

Knolcyperus komt in verschillende regio’s voor en neemt jammer genoeg verdere uitbreiding. De bestrijding hiervan start je het best door het inwerken van Dual Gold/Lecar/Codal vóór het zaaien.  Dit kan je nu niet meer uitvoeren maar denk eraan naar volgend jaar toe.  Daarnaast kan je knolcyperus aanpakken in na-opkomst door het gebruik van producten op basis van mesotrione (Lumica/Callisto). Van Callisto/Lumica mag je tot 1,5 l/ha inzetten in na-opkomst en daarbij heb je de mogelijkheid om die op te splitsen. Daarnaast is het aanbevolen om met voldoende water te spuiten en een grovere druppel (luchtmengdoppen).