Gebruik onze zandzoeker app!

Onze zandzoeker schiet je ter hulp!

S-moc : beperk het gebruik op zandgronden en in watergewinningsgebied. 

S-moc : beperk het gebruik op zandgronden en in watergewinningsgebied. 

De werkzame stof s-metolachloor zit in een Europese herregistratie. Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik zal leiden tot een voorstel voor non-approval (dus een verbod). 

Voor diverse teelten zijn S-moc bevattende herbicides zeer belangrijk. Syngenta wil er dan ook alles aan doen om deze producten in de toekomst te behouden. We moeten dus met z'n allen het gebruik van s-moc op zandgronden en in waterwingebieden zoveel mogelijk beperken. Op alle overige gronden blijft het gebruik van deze beide producten ongewijzigd.

Zandzoeker-app: wel of geen s-mocbevattende herbicide inzetten .....

Om u te helpen bij het bepalen of u al dan niet s-moc kunt gebruiken, hebben wij een website ontwikkeld: www.zandzoeker.be.

Voor gebruik op uw mobiele telefoon gaat u naar: "zandzoeker" in de app- of play-store van uw telefoon.  Rechtstreekse links onderaan dit bericht! Hierin kunt u per perceel zien of u s-moc bevattende herbicide al dan niet mag gebruiken.

Als u de app heeft geopend, kiest u uit de lijst het gewenste onkruidbestrijdingsmiddel. Daarna kiest u uw huidige locatie of vult u een gewenste locatie in. De kaart die u dan te zien krijgt, op basis van de grondsoortenkaart België, laat zien of u op een perceel het door u gekozen middel wel of niet (= perceel is rood of gedeeltelijk rood gekleurd, als het product niet gebruikt mag worden) in mag zetten.