Productprofiel Force Evo

Werkzame stof

  0.5% Téfluthrin + Nutriments (10% N, 41% P, 3% MN, 2% Zn)

Groep

  Pyrethrinoïde

Groep IRAC

  3A

Formulatie

  Microgranulaat (GR)

Teelten

  Aardappelen en maïs

Toepassing

  In de plantrug van de aardappelen en de zaailijn van de maïs

Te bestrijden insecten

  Ritnaalden, maïswortelboorder (Diabrotica)

Dosering

  Aardappelen : 16kg/ha

  Maïs : 16-20 kg/ha (20kg/ha tegen de maïswortelboorder)

Aantal toepassingen

  1 toepassing per teelt

Bufferzone  

  1 m met klassieke technieken

Verpakking

  Zakken van 10kg

Een innoverende formulatie voor meet opbrengst.

 • Ronde korrels
 • Zeer gemakkelijk toepasbaar
 • Weinig stofvorming
 • Homogene korrels
 • Langdurige vrijgeving van de werkzame stof voor een langere bescherming van het gewas
 • Een combinatie met voedingselementen voor een snellere opkomst van het gewas

Waar moet u rekening mee houden voor een optimaal gebruik van Force Evo?

Ritnaalden in maïs

 • Zaaidiepte  : tussen 3 en max 5 cm
 • Zorg voor homogene verdeling van de granulaatkorrels
 • Zorg voor een volledige bedekking van de zaailijn.

Maïswortelboorder in maïs

 • Locale toepassing rond de zaden
 • Meer flexibiliteit in zaaidiepte
 • Zorg voor een volledige bedekking van de zaailijn

Ritnaalden in aardappelen

 • Verdeel de granulaatkorrels uniform in de ruggen  
 • Zorg er voor dat alle korrels volledig bedekt zijn.