Digitale presentatie van drie nieuwe Syngenta gewasbeschermingsmiddelen.

Stars of Syngenta

GENT  In een onderhoudende digitale show presenteerde Syngenta Crop Protection woensdagavond 14 april maar liefst drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Naast het fungicide Orondis Plus Ortiva en het langverwachte insecticide Minecto One werd ook het ook al meer bekende granulaat Force 1.5 GR in het zonnetje gezet.

Het digitale evenement ‘Stars of Syngenta’ gaf op meerdere manieren invulling aan het woord sterrenregen. Niet alleen werden drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd, ook werd de show werd gepresenteerd door tv-persoonlijkheid Annelies van Herck. Via introductie filmpjes en korte interviews met crop advisors, stakeholders en telers die de producten al hebben  getest in de praktijk maakten de kijkers kennis met een aantal veelbelovende producten voor diverse groenteteelten.

Granulaat Force 1.5 GR voorziet in behoefte

Al vorig seizoen profiteerden Belgische groentetelers van het granulaat Force 1.5 GR tegen uienvlieg, bonenvlieg, koolvlieg, wortelvlieg, preivlieg en bodeminsecten in een brede reeks groenten. Dankzij een nooderkenning die werd aangevraagd door het VeGeBe was het middel 4 maanden inzetbaar vanaf 1 april. Die kortdurende toelating geldt ook in 2021. “De directe aanleiding voor de nooderkenning was het verdwijnen van de zaadcoating tegen de bonenvlieg”, vertelt crop advisor Ilse Delobelle. “Daardoor krijgen de maden van de bonenvlieg vrij spel met alle gevolgen van dien.” Force 1.5 GR heeft naast contact- en maagwerking een hele sterke dampwerking in de bodem en is daardoor uiterst effectief. “Daarmee onderscheidt het zich echt in de markt en het werkt ook in droge bodems”, aldus Delobelle. Dat de toepassing van Force 1.5 GR voor zaaigewassen een investering in een granulaatstrooier vergt, vindt bonenteler Donald Crevits geen bezwaar. “Voor mij telt de goede werking; ik heb het vorig jaar naar volle tevredenheid gebruikt.” Ook in plantgewassen heeft Force 1.5 GR een toelating. “Vaak is dan wel een aanpassing nodig van de granulaatstrooier op de plantmachine om het granulaat 2 cm onder te werken.”, weet Delobelle. “Het granulaat moet echt bij de voet van de plant worden geplaatst voor een goede werking en om contact met niet-doelorganismen te voorkomen. Ook de persoonlijke bescherming komt nauwkeurig. Daar communiceren we vanuit Syngenta Crop Protection intensief over naar de gebruikers.” De duurwerking van Force 1.5 GR is voor zaaigewassen voldoende maar bij koolgewassen is een aanvullende bespuiting nodig. Klik hier voor meer informatie over Force 1.5 GR.

Minecto One effectief tegen vraatinsecten

Minecto One is een welkome nieuwkomer in de strijd tegen insecten in open teelten. “De overlast door insecten is de laatste jaren fors toegenomen”, weet Delobelle. “Vooral door het verdwijnen van effectieve zaadcoatings hebben insecten als trips, uienvlieg en koolvlieg maar ook rupsen, witte vlieg en aardvlooien zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een serieus probleem.” In Minecto One is de actieve stof cyantraniliprole dankzij een ingenieuze formulering in een nieuw jasje gestoken. Delobelle: “Door die formulering is Minecto One zeer goed mengbaar met veel andere middelen zonder schade aan het gewas. Dat is echt een onderscheidend voordeel.” Minecto One heeft een relatief lage, maar flexibele dosering. “Hoe lastiger het plaaginsect, hoe hoger de toegestane dosering”, legde de crop advisor uit. Doordat het middel wordt opgenomen via vraat blijven de meeste nuttige insecten gespaard. Minecto One is systemisch en heeft daardoor een lange duurwerking. Voor het insecticide geldt een bufferstrook van 20 meter en een 90% driftreductie eis. Lees hier meer over Minecto One.

Orondis plus Ortiva welkom in de uienteelt

Ook voor uientelers had Syngenta Crop Protection goed nieuws. De Nederlandse crop advisor Steven Dorrestijn gaf een toelichting op het nieuwe fungicide Orondis Plus Ortiva. “Dit middel komt op een strategisch gunstig moment”, weet Dorrestijn. “Het basisfungicide mancozeb gaat verdwijnen en neemt in z’n kielzog een aantal curatieve fungicides mee. De focus komt dus steeds meer te liggen op een preventieve aanpak en Orondis plus Ortiva past prima in dat plaatje.” Naast een prima werking op  valse meeldauw en witvlekkenziekte doet  Orondis plus Ortiva het ook goed op papiervlekkenziekte en stemphylium. Daarnaast heeft het middel een aantal  belangrijke praktische eigenschappen.  Dorrestijn: “Het is vloeibaar en dat vinden de meeste telers toch het prettigst. Je kunt Orondis plus Ortiva probleemloos mengen met andere middelen. En misschien nog wel het belangrijkst: het is zacht op het gewas.” Orondis plus Ortiva komt het beste tot z’n recht bij toepassing vroeg in het schema. “En omdat het actieve stoffen bevat uit verschillende chemische groepen draagt Orondis Plus Ortiva bij aan goed resistentiemanagement”, aldus de crop advisor. De goede werking en de praktische inzetbaar van Orondis Plus Ortiva werden bevestigd door twee Nederlandse testgebruikers. Lees hier meer over Orondis plus Ortiva.

Investeren in duurzaamheid

Tussen de productintroducties door gaf ‘Stars of Syngenta’ een inkijkje in andere facetten van het bedrijf. “Duurzaamheid is de komende jaren één van onze belangrijkste thema’s”, vertelde Hanneke Verhelst, Head Business Sustainability Benelux. “Ons Good Growth Plan investeert de komende jaren ruim 2 miljard dollar om telers te helpen bij de uitdagingen die duurzame teelt met zich meebrengt. We investeren bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe biologische middelen. Syngenta heeft daartoe recentelijk Valagro overgenomen, een wereldleider op dat terrein.” Ook precisielandbouw krijgt veel aandacht. “Een middel op het juiste moment op de juist plek toedienen draagt ook bij aan duurzaamheid”, aldus Hanneke Verhelst. Met hulpmiddelen als de Spray Assist App en trainingen moeten telers meer kunnen bereiken met minder middel. Syngenta ondersteunt ook programma’s ter stimulering van biodiversiteit Operation Pollinator. Syngenta Seeds ontwikkelt groentegewassen die weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen.

Alle kijkers werden tenslotte geattendeerd op het Syngenta groentenplatform waar komend seizoen veel nieuwe producten en ontwikkelingen in de praktijk worden getoond. Vanwege corona is op dit moment nog niet duidelijk of een bezoek fysiek of digitaal zal kunnen plaatsvinden.