Is een oogst van 20 ton tarwe per hectare haalbaar?

Gewasbescherming
20 Ton Project in Vilt

Bron: Vilt.be/nl/nieuws/is-een-oogst-van-20-ton-tarwe-per-hectare-haalbaar - 23 januari 2023

Het goed in kaart brengen van de bodem en het verhogen van organisch materiaal op het veld zijn bepalende factoren om een grotere tarwe-opbrengst te creëren. Dat blijkt uit het recent afgelopen praktijkonderzoek van Syngenta, Inagro, Lemken, ICL en CNH. “Op sommige stukken werd effectief de 20 ton gehaald, maar op het merendeel werd 12 ton gedorst”, vertelt Edward van der Linden van Syngenta, die het project coördineerde.

Eind 2019 werd het project ’20 ton wintertarwe’ gelanceerd. Het doel van het praktijkonderzoek was om de tarwe-opbrengst op een duurzame manier te laten stijgen zodat er effectief 20 ton tarwe per hectare gedorst kan worden. Om dit te behalen, maakten de partners gebruik van precisietechnieken en agronomische kennis om de juiste input op de juiste plaats op het juiste moment aan te brengen. Het project werd jaarlijks uitgevoerd onder reële omstandigheden op in totaal 15 hectare van een Vlaamse en een Waalse boer. Naast zaaizaad- en gewasbeschermingsmiddelenproducent Syngenta waren ook machineconstructeur Lemken, meststoffenproducent ICL, Case New Holland (CNH) dat naast de bouw van oogstmachines ook sterk inzet op allerhande precisielandbouwtechnieken en het West-Vlaamse proefcentrum Inagro betrokken bij dit project.  

Bodem troef

Meten en kennen vormt de basis van de toekomstige teelt, zo blijkt uit het onderzoek. Er werd gebruik gemaakt van twee bodemscanners, die informatie leverden over onder meer de waterhuishouding en de bodemverdichting. De onderzoekers schakelden ook gewasscans en dronebeelden in, die nuttige en betaalbare tools bleken te zijn om variatie in het gewas tijdens het groeiseizoen in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kon men onder andere bemesting en gewasbescherming gaan sturen.

Bodemmetingen en vooral kennisopbouw moeten de basis zijn van de toekomstige teelt

Edward van der Linden - Projectcoördinator


Het praktijkonderzoek toont ook aan dat de heterogeniteit van Belgische velden van grote invloed is op de productie en dat het verhogen van organisch materiaal doorgaans leidt tot betere opbrengsten. Edward van der Linden licht de conclusies toe: “Wat dit onderzoek duidelijk aantoont, is hoe essentieel de bodemkwaliteit is. Op de stukken grond waar het organisch materiaal hoog is, zien we vaak ook een betere opbrengst. Het kennen van de bodem is de start is van bedrijfsmanagement. Enkel met die kennis kun je de juiste input op het juiste moment op de juiste plek aanbrengen en zo de opbrengst duurzaam verhogen. Bodemmetingen en vooral kennisopbouw moeten de basis zijn van de toekomstige teelt.”  

Teler Geert Deconinck, die deelnam aan het project, beaamt dat kennis over zijn perceel en daarop kunnen inspelen heel belangrijk is. “Door bijvoorbeeld variabel te bemesten en te zaaien heb ik de teelt gericht kunnen bijsturen. Je moet weten wat de bodemkwaliteit is om de juiste actie te kunnen ondernemen om deze te verbeteren. Ik zag bijvoorbeeld dat bemesting op basis van taakkaarten zeer goed werkt. Zo had ik 500 kilogram meeropbrengst waar beter bemest was. Je benut zo het potentieel van je akker.” 

Spin-off

De ervaringen van de afgelopen drie jaar zal worden gebruikt in een nieuw project bij Syngenta. De focus zal in het spin-off project niet op een maximale opbrengst liggen maar op de combinatie rendabiliteit en duurzaamheid in lijn met de Farm-to-Forkstrategie. Voor het nieuwe project wordt opnieuw samengewerkt met Inagro en de twee landbouwers uit het vorige project.