Remdry - Restanten spuitvloeistof verwerken

Remdry: een duurzame oplossing

Duurzame landbouw vraagt om een zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen


Waarom is dit zo belangrijk?
Als er geen preventieve maatregelen worden genomen, kunnen restanten van gewasbeschermingsproducten op het erf voor meer dan 50% van de totale belasting van het oppervlaktewater zorgen. Water is een belangrijk thema op de agenda van de Belgische en Nederlandse overheid. Voor het behoud van een goed en compleet gewasbeschermingsmiddelenpakket is het dan ook noodzakelijk om belasting van het oppervlatewater met restvloeistoffen te voorkomen.
Een duurzame oplossing op het erf voor het verwerken van restanten vloeistoffen die residu bevatten van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is Remdry.

Logo Remdry

RemDry is een zuiveringssysteem dat werkt op basis van verdamping en indroging. Het water verdampt onder invloed van zon en wind, de gewasbeschermingsmiddelen blijven in droge vorm achter. RemDry is een achthoekige stalen tank met een transparant dak en openingen aan alle zijden. Door de gekozen vorm kunnen zonlicht en wind optimaal door de tank heen gaan. De tank heeft een inhoud van 2.500 liter afvalwater. Een dakscherm zorgt ervoor dat kinderen en dieren niet bij de inhoud van de bak kunnen komen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij:
Edward Vander Linden
FTO & NFT Lead Benelux 
Syngenta N.V.
Technologiepark 30
B – 9052  Zwijnaarde
mobile: +32 474 95 17 60
 

Onze REMDRY wordt exclusief aangeboden door:

Francis Verhaest 

Tel: 0032 474 43 24 26

Mail uw vragen naar: info@remdry.be

Neem ook een kijkje op: https://remdry.be

Driftreductie

Remdry, een ander zuiveringssysteem

Vullen en reinigen van de spuittank op het erf is een belangrijke bron van vervuiling van water door gewasbeschermingsmiddelen. Dit moeten we met zijn allen voorkomen! Daarom promoot Syngenta naast Heliosec nu ook de Remdry, een ander zuiveringssysteem