Zaaien en onderhoud

Het zaaien en onderhoud van bloemenmengsels
Het aanleggen van een akkerrand lijkt eenvoudig, maar het vereist een grondige voorbereiding. Vooral doordat de perceelsrand niet de meest optimale plek is om te zaaien: er staat vaak meer onkruid en de bemestingstoestand en de structuur van de grond is vaak het minst. Voor het slagen van een akkerrand zijn een zorgvuldige aanleg en beheer net zo belangrijk als bij ieder ander gewas.
 
Let daarom op de volgende punten bij het zaaien van een akkerrand:
 
Zaaiperiode
Gehele maand april (op zwaardere grond kan ook in de eerste helft van september gezaaid worden).
 
Schoon perceel
Een schoon perceel is erg belangrijk, zorg daarom voor een onkruidvrij zaaibed. Hoe minder onkruid, hoe gemakkelijker het onderhoud in de volgende jaren.
 
Zaaibed
Maak een (zeer) fijn zaaibed voor de beste opkomst (gebruik eventueel een Cambridge-rol).
 
Zaaizaad hoeveelheid
1 kg per 500 m2 (2 gram per m2).
 
Zaaidiepte
Zeer oppervlakkig 1 tot 2 cm. Zaad nauwelijks bedekken met grond en met Cambridge-rol na zaaien aandrukken.
 
Maaien
Er wordt gemaaid om te voorkomen dat de strook “vergrast”. Het maaisel moet verwijderd worden.
 
Eénjarig
Wordt het bloemenmengsel ingezet voor éénjarige akkerrand dan is maaien niet nodig
 
Meerjarig
Wordt het bloemenmengsel ingezet voor meerjarig akkerrand dan:

  • Eerste en tweede jaar, 2x maaien nl: eind juni-half juli; half september op 10 cm
  • Daarna 1x maaien nl: eind juni-half juli.

Let op drift!
Mocht het nodig zijn gewassen te spuiten naast de bloemenstroken, let op dat drift de bloeiende stroken niet kan bereiken! Informatie over d'best practices' om sproeidrift te verminderen (bijvoorbeeld het gebruik van spray-drift-reductietechnologie) is ondere andere te vinden op de TOPPS-website