Light Leaf Spot, wat is dat nu precies?

Light Leaf Spot

Light Leaf Spot: Wat is dat nu precies?

Misschien ligt u hier ’s nacht nog niet wakker van, want Light Leaf Spot (Pyrenopeziza brassicae) is een nieuwe ziekte in Nederland. In Schotland zorgt deze ziekte al decennia lang voor grote problemen bij het telen van koolzaad en spruitkool. In het Verenigd Koninkrijk is deze ziekte uitgegroeid tot de ziekte die telers het zwaarst treft in hun portemonnee. Door de grotere inzet van vanggewassen zoals gele mosterd of bladrammenas is de kans aanzienlijk dat Light Leaf Spot (LLS) in Nederland in de spruitkool ook een rol van betekenis gaat spelen.

Welke factoren vergroten het risico op LLS?

  • Een temperatuur van tussen de 4 en 20ºC 
  • Een bladnat-periode van langer dan 6 uur 
  • De verspreiding van Asco-sporen over een groot gebied 
  • Besmetting via gewasresten, groenbemesters of zaad
  • Verplaatsing via de vaatbundels in combinatie met de witte pluis-sporendragers (van ongeslachtelijke sporen) zorgen voor een snelle verspreiding op een perceel. 
  • Vorst kan voor verlichting zorgen, maar alleen als het voor een langere tijd vriest.
Factoren die het risico op Light Leaf Spot vergroten

Komt LLS overwaaien vanuit het Verenigd Koninkrijk?

Het is zeker niet ondenkbaar dat de sporen, waarvan bekend is dat ze zich over vele honderden kilometers kunnen verspreiden, zich ook verspreiden richting het vaste land van Europa. Nederland is dan het eerste land, dat getroffen kan worden. Voor een grootschalige verspreiding moet de epidemie natuurlijk wel van behoorlijk omvang zijn, zoals die van 2015.

Kaart Verenigd Koninkrijk

Wanneer loop je het grootste risico op besmetting?

In principe bestaan er 3 piekmomenten voor het ontstaan en verspreiden van de sporen:

  • Juli (tijdens de oogst van het koolzaad)
  • Augustus, september
  • Oktober, november
  • In enkele gevallen ook in januari

Sommige Asco-sporen (geslachtelijke sporen) zijn gedurende het gehele seizoen aanwezig in de lucht en vormen dan ook een reëel risico. Uit het witte schimmelpluis komen de ongeslachtelijke sporen voort. Een besmetting op een perceel met deze sporen vindt plaats via bijvoorbeeld opspatting.

Sporenvangers voor een vroege detectie van LLS

Op dit moment onderzoeken we als Syngenta of het mogelijk is om via sporenvangers vroegtijdig de druk te monitoren en een waarschuwingsbericht te sturen. Dit waarschuwingsbericht kan u attenderen om uw gewas extra te beschermen. Blijf echter ook zelf alert op tekenen van besmetting er kan ook een primaire besmetting zijn, die zich kan verspreiden via opspatting.