Growing semaine Info bonbons tomate 21


Alles over uw snoeptomatenteelt 

Actuele situatie 
Het generatieve weer van de afgelopen 7 weken is van invloed geweest op de groeiontwikkeling van de planten. Door de ruime hoeveelheden licht, de relatief koude buitentemperaturen en de lage buiten vochtwaarden zijn de planten generatiever geworden. Over het algemeen zien we korter blad bovenin, met iets kortere trossen. De vruchten naar boven toe zijn al flink uitgedikt. Door de hoge plantbelastingen zien we de hoeveelheid splijttrossen teruglopen op dit moment. De kracht van de kop is per bedrijf zeer wisselend. Veel hangt af van de gekozen teeltstrategie. Gaat men voor ruim telen of voor nauw telen? Gaat men voor snel telen (meer energie) of koud telen (weinig energie)? Gaat men voor trospunten of verenkelen van trossen of laat men alle vruchten eraan komen? Buiten de opgesomde factoren zijn er nog veel factoren die mede beïnvloeden hoe de sterkte van je Sweetelle, Angelle, Babeno, Bamano of Bambello kop staat op dit moment.

Het koudere weer en de lagere lichtintensiteit voor week 14, heeft de producties iets laten achterlopen op vorig jaar. De komende tijd zullen de planten weer iets meer ontlast worden en de producties zullen stijgen. Ook zal de groei hierbij weer toenemen. Zeker omdat klimaatomstandigheden buiten zullen veranderen.

Aandachtspunten komende periode 
De komende tijd zullen de buitentemperaturen gaan toenemen. Echter op korte termijn worden er nog koelere buitentemperaturen voor zowel overdag(16-18) als nacht (8-9)voorspeld. Hierdoor wordt er momenteel verschillend gedacht over de in te stellen temperaturen.  Algemeen weten we dat meer graaddagen van invloed zijn op een kortere uitgroeiduur, echter een hogere temperatuur kan negatief zijn op de kopsterkte en grofheid. De sterkte van de koppen blijven hierbij de belangrijkste leidraad. Bij een plant met een zwakke kop blijft het opletten dat we niet te hard van stapel lopen. We gaan nu met zekerheid een periode tegemoet waarbij er kritisch moet worden gekeken naar de instelling en de daadwerkelijk gerealiseerde temperaturen. Ook zien we dat het klimaat op de dag zelf ook nog sterk kan veranderen door de zonsinvloed. Een donkere ochtend met op de middag een sterk doorkomende zon(850-900 watt) kan de planten toch een beetje laten afzien. Stem instellingen vanaf nu dan ook af op de realisatie van de temperaturen. Met de nachttemperaturen kunnen we het etmaal corrigeren maar vergeet niet dat de nachttemperaturen steeds korter worden en minder van invloed zijn op het etmaal. De daglengte neemt toe van 15.45 uur naar maximaal 16.47 uur per etmaal waarbij de buitentemperaturen toe zullen nemen. Invloed van licht speelt de komende tijd een minder, beperkende rol.

Temperaturen mei 2015

Als er een dagtemperatuur gerealiseerd is van 21 graden in 16 uur, dan zal de nacht over 8 uur 15 graden moeten zijn om een etmaal te realiseren van 19 graden.

Mei 2015

Het luchtig/koel houden van de ochtend zal er dan ook voor zorgen dat de dagtemperatuur gedrukt wordt. Werk in de ochtend met weinig tot geen naloop op de windzijde. Stem verder de p-banden ook af op de buitenomstandigheden, waardoor er met warmere temperaturen sneller gelucht wordt. Bedenkt wel dat knijpen van de windzijde ook van invloed kan zijn op drukken van de kastemperatuur mits het vocht laag is in de kas en buitenomstandigheden. Met hogere buitentemperaturen moeten we ook oppassen met te vroeg in de middag knijpen waardoor kastemperaturen te vroeg oplopen naar 28 graden en hoger. Wel kan door de windzijde onder de nok te plaatsen al voldoende effect hebben op het vasthouden van het vocht in de kas. Het meer doorknijpen van de ramen kan meestal gemakkelijker na 16.00 uur en heeft bijna altijd een positief effect. Pas ook op met te vroeg afluchten naar de avond toe waardoor er onnodig veel vocht wordt verloren.

Mei 2015

Watergift 
In deze tijd van het jaar mag de watergift geen beperking zijn op de groei van de plant. Werk in de ochtend altijd naar drain en controleer deze drain ook regelmatig. Momenteel zien we met meer watergift ook meer afwijkingen in de kraanvakken en de druppelaars onderling. Wees hier alert op en controleer alarmering hiervan regelmatig. Streef verder naar een interings percentage van 10 tot 15%.

Diversen
- Haal bij draaiplanten aan het pad een trosje uit om voldoende kracht over te houden indien ze te zwak zijn.  
- De verdeling is na het draaien vaak niet goed. Let hierop. Hang planten ook niet te schuin, dit geeft meer werk met indraaien en oogsten. 
- Aan de zuidgevel staat het gewas al snel te schraal. Krijt deze gevel of gebruik hier het beweegbaar gevelscherm. 
- Laat de vruchtzetting per week niet teveel oplopen boven de 100 -120 st/m2 afhankelijk van het type kas/glas waarin geteeld wordt. Indien zetting hoger is dan het gestelde limiet dan kan het beter zijn om eens een tros te verenkelen of in te snoeien. 
- Er wordt verschillend gedacht over het weghalen van kopblad, feit is wel dat wanneer het gewas nu open is en eventueel zwakker staat,  het beter is om tijdelijk te stoppen met weghalen van het kopblad. 
- Hier en daar zien we crazy roots de kop opsteken. Bij deze planten meer blad aan de voorkant weghalen, matten opensnijden en/of pothoezen verwijderen. Pas wel op voor besmetting van de ene mat/pot naar de andere. Bekijk verder je manier van water ontsmetting en trek besluiten hoe het anders en beter zou kunnen.

Benieuwd naar alle rassen en producten van Syngenta? Bezoek dan onze tomaat-pagina's en klik HIER!

De volgende teeltinfo kunt u verwachten in week 29.