Interra Farm Network Syngenta

Tout a commencé dans une ferme en Belgique, près de Bruxelles. Depuis lors, Interra Farm Network s'est étendu à huit fermes en Europe et en Afr...

Les fermes Interra  forment un réseau d’exploitations modèles en Afrique et en Europe. Elles sont une véritable plateforme d’innovations ou Syngenta, producteurs, autorités locales et instituts de recherche coopèrent. Elles nous permettent de mettre en pratique une agriculture intensive et productive juste, respectueuse de la biodiversité et des ressources naturelles. Au sein de ces fermes, des démonstrations et formations ont lieu autour d'un objectif central : permettre aux innovations durables de voir le jour. On dénombre à ca jour 10 fermes Interra en Europe. 

Familie Jolly

Au Benelux, la ferme Interra est située à Ittre, en Belgique. Il s'agit de l'entreprise familiale Ferdinand Jolly, fondée en 1985 et comptant 307 hectares. Jolly dirige l'exploitation avec son fils, Christophe, et emploie deux personnes. Ferdinand Jolly est un agriculteur moderne, qui aspire à élever ses rendements tout en respectant l'environnement. Il met notamment l'accent sur la préservation de la biodiversité.

Outre les cultures traditionnelles comme le blé, l'orge, les...

Les cultures sur la ferme

Interra

Onze plannen voor 2022

In 2022 willen we het volgende bereiken: 

 • Aandacht voor biodiversiteit, als zeer belangrijke schakel in duurzame landbouw
 • Teelttechniek- en rendementsvergelijking tussen de teelt van biologische gewassen en conventioneel geteelde gewassen.
 • Het Green Cover Crop-concept laten zien ter vermindering van erosie en opslag van CO2 in de bodem
 • Verschillende herbicidebehandelingen in maïs vergelijken; conventionele onkruidbestrijding vergelijken met rijbespuitingen en schoffelen
 • Vermindering van afspoeling regenwater en erosie in de teelt van maïs
 • Hulp om oppervlaktewaterverontreiniging te voorkomen via Remdry of Heliosec
 • Driftreductie van gewasbeschermingsmiddelen via praktische hulpmiddelen
 • Precisielandbouw bevorderen als onderdeel van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Agroforestry
 • Investeren in een Closed Transfer System /Easyconnect van verpakkingsmateriaal, die ervoor zorgt dat de landbouwers niet in contact meer kunnen komen met het middel en/of voor zorgt dat middel niet meer in milieu komt (door morsen, spatten, ...)
 • Testen van oplossingen van natuurlijke oorsprong, al dan niet in combinatie met chemische producten. Wat is hiervan het uiteindelijke resultaat voor de teler? 
 • Doorgaan met het organiseren van bezoeken voor een breed scala aan interne en externe belanghebbenden
demoboerderij, Interra,

Visiter l'exploitation

Le partenariat New Holland, ICL et Syngenta

Sinds begin 2015 werken Israel Chemicals Ltd (ICL), New Holland en Syngenta samen op de Interra Farm van Ferdinand en Christophe Jolly om stappen te zetten op het vlak van duurzame, intensieve landbouw. Alle partijen vinden het belangrijk dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier gebruikt worden en er zorgvuldig omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen. En het ondersteunen van Ferdinand en Christophe Jolly in het kunnen blijven telen van gewassen van hoge kwaliteit terwijl er duurzaam omgegaan wordt met de omgeving waarin zij produceren.

ICL heeft op het bedrijf van de familie Jolly gecoate (gecontroleerd vrijkomende) meststoffen geïntroduceerd in de aardappelen- en aardbeienteelt. Gecoate meststoffen zijn NPK granules die een coatingslaag hebben waardoor de nutriënten geleidelijk vrijkomen. De voordelen hiervan zijn dat er beduidend minder nutriënten uitspoelen, de plant gedurende de groeifase een continue en constante nutriëntenaanvoer heeft en dat er slechts één toediening nodig is.