You are here

Zaai en onderhoud

Het zaaien en onderhoud van bloemenmengsels

Het aanleggen van een akkerrand lijkt eenvoudig, maar valt in de praktijk toch vaak tegen. Dit komt vooral doordat de perceelsrand niet de meest optimale plek is om te zaaien. Op de perceelsrand staat vaak meer onkruid en is de bemestingstoestand en de structuur van de grond vaak het minst. Voor het slagen van een akkerrand zijn een zorgvuldige aanleg en beheer net zo belangrijk als bij ieder ander gewas.

 

Zaaien

De volgende aandachtspunten moeten in acht worden genomen bij het zaaien van een akkerrand.

 

Zaaiperiode

Gehele maand april (op zwaardere grond kan ook in de eerste helft van september gezaaid worden).

 

Schoon perceel

Dit komt erg kritisch. Zorg voor een onkruidvrij zaaibed. Glyfosaat gebruiken indien nodig en anders mechanische bestrijding. Hoe minder onkruid, hoe gemakkelijker het onderhoud in de volgende jaren.

 

Zaaibed

Maak een (zeer) fijn zaaibed voor de beste opkomst (gebruik eventueel een Cambridge rol).

 

Zaaizaad hoeveelheid

1 kg per 500 m2 (2 gram per m2).

 

Zaaidiepte

Zeer oppervlakkig 1 tot 2 cm. Zaad nauwelijks bedekken met grond en met Cambridge rol na zaaien aandrukken.

 

Maaien

Er wordt gemaaid om te voorkomen dat de strook “vergrast”. Maaisel moet verwijderd worden.

 

Eénjarig

Wordt het bloemenmengsel ingezet voor 1 jarig akkerrand dan is maaien niet nodig

 

Meerjarig

 

Wordt het bloemenmengsel ingezet voor meerjarig akkerrand dan:

Eerste en tweede jaar, 2x maaien nl: eind juni-half juli; half september op 10 cm

Daarna 1x maaien nl: eind juni-half juli.