You are here

Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Lees het etiket

Lees steeds goed het etiket = informatie

• Lees altijd de veiligheidsaanbevelingen op het etiket
• Geef de voorkeur aan mensvriendelijke producten (granulaten boven poeders) en aan kwaliteitsvolle verpakkingen (S-Pac met groene dop en ingebouwde verzegeling).

Wees steeds waakzaam bij wat je doet

• Zorg voor een duidelijke scheiding tussen mijn werkdomein en privé-leven
• Haast en spoed is zelden goed
• Concentreer je volledig op de spuitwerkzaamheden (geen telefoon, geen sigaretten,...)

handenhygiene

Hygiëne staat centraal; was regelmatig uw handen:

• Zorg voor een goede reiniging van uw handen en draag handschoenen; op alle momenten, op uw erf en/of op uw percelen, zeker wanneer u de tractor betreed,
• Voorzie mijn spuittoestel van een uitrusting om handen en/of handschoenen te wassen

Onderhoud goed uw spuitmateriaal

Zorg voor een goed onderhoud van alle veiligheidsuitrustingen (vulbak, cabinefilters, deflectoren op zaaimachines), alsook dient u een groot belang te hechten aan een propere cabine

Zorg voor uw eigen bescherming

• Draag steeds beschermende kledij (handschoenen, bril, schort of overall,...)
• Na toepassing ontdoet u zich van deze kledij
• Betreed niet uw woning met de gebruikte beschermende kledij