You are here

Defi, Spow, Milot in de herfst; onmisbaar in de strijd tegen resistente grassen

Defi/Spow/Milot zijn onderworpen aan strenge gebruiksvoorwaarden in granen. Meer details hieronder.

Dankzij hun specifieke werking, kunnen defi/milot/spow gecombineerd en afgewisseld worden met verschillende chemische families (en dus ook verschillende werkingen):

DEFI is een „thiocarbamate” (groep N). Deze eigenschap zorgt ervoor dat het product interessant is in combinatie met de meeste andere herbiciden op de markt:

 • Flufenacet = oxyacetamide (groep K3)
 • Diflufenican en picolinafen = pyridinecarboxamiden (groep F1) 
 • Pendimethaline = dinitroaniline (groep K1)
 • Pinoxaden = phenylpyrazoline-DEN (groep A)

DEFI is eerder ongevoelig voor grondvochtigheid bij gebruik.           
DEFI biedt een bijkomende doeltreffendheid in de strijd tegen vossenstaart in moeilijke situaties.
DEFI is eveneens bijzonder doeltreffend tegen grote windhalm, straatgras en raaigras.

Aangewezen in geval van moeilijke en resistente grassen

Combinaties en doseringen:

 • Alleen gebruikt (+ AZ500 tegen dicotylen): 5 L/ha
 • In combinatie met een herbicide op basis van flufenacet: 2,5 à 3 L/ha DEFI + andere herbicide
 • Niet mengen met een ureumderivaat (chloortoluron)
 • Bij aanwezigheid van bladluizen: + Karate Zeon 50ml /ha

Aangewezen in geval van moeilijke en resistente grassen

Combinaties en doseringen:

 • Alleen gebruikt (+ AZ500 tegen dicotylen): 5 L/ha
 • In combinatie met een herbicide op basis van flufenacet: 2,5 à 3 L/ha DEFI + andere herbicide
 • Niet mengen met een ureumderivaat (chloortoluron)
 • Bij aanwezigheid van bladluizen: + Karate Zeon 50ml /ha

Stadia:
Ideale behandelingsperiode = opkomst van het onkruid met 1 blaadje  

Teelten:
Tarwe, bere, spelt, triticale, rogge (inclusief zaadproductie)

Voorzorgsmaatregelen tijdens het zaaien:
Zorg voor een regelmatig en goed aangedrukt zaaibed, met voldoende zaaidiepte. Vermijd gemotoriseerde bewerkingen, met zaden op de oppervlakte!

Het gebruik van Defi bij onkruidbestrijding in herfstgranen is onderworpen aan bepaalde gebruiksbeperkingen

 

 1. Het product mag alleen nog gebruikt worden in de strijd tegen vossenstaart en grote windhalm, wanneer deze resistent lijken te zijn.
 2. Gebruik systematisch antidriftsproeikoppen tot 90% bij verspreiding van het product.
 3. Het product niet meer gebruiken (van 1 september tot 1 maart) als het perceel naast boomgaarden, percelen met groenten of aromatische planten ligt die nog moeten geoogst worden.
 4. Volledig gebruiksverbod in West-Vlaanderen (met uitzondering van de Polders) van 1 september tot 1 maart.

We dringen erop aan dat alle nodige voorzorgsmaatregelen tegen drift tijdens het gebruik worden gerespecteerd:

 • Nooit gebruiken bij sterke wind (ideaal tussen 1 en 3 m/sec, maar nooit boven 5 m/sec)
 • Voldoende water gebruiken (200 à 400 liter per hectare)
 • Nooit sneller aanbrengen dan met een snelheid van max. 7-8 km/uur.
 • De spuitboom op een hoogte van max. 50 cm houden (sproeikoppen van 110° op een afstand van 50 cm van elkaar).