Onze experts over hun werk

Celine en Kevin

Onze experts over hun werk

Belgische industrie bloemkool echt een topproduct

Met hun kennis van de teelt, de telers en de markt zijn Celine Denys en Kevin Butaye onmisbare schakels in de bloemkool veredelingsactiviteiten van Syngenta.

De telers doen hun best voor een optimale teelt. En wij doen ons best voor een goed rassenpakket.

Syngenta is in Belgie zeer actief met z’n marktbenadering voor de bloemkoolrassen. “Ik hoor wel eens van telers dat ze zeer frequent iets zien of horen van Syngenta”, lacht Kevin Butaye. Samen met Celine Denys is hij verantwoordelijk voor de eerstelijnscontacten met bloemkooltelers in Belgie. Ook afnemers, verwerkers en adviespartijen maken deel uit van hun omvangrijke netwerk. Als technical sales representatives verrichten Celine en Kevin niet alleen inspanningen om de bloemkoolrassen van Syngenta aan de man te brengen maar fungeren ze ook als ‘voelsprieten’ in de bloemkoolpraktijk. “Wij zijn eigenlijk de oren en ogen voor de bloemkoolveredeling van Syngenta”, lacht Celine. “We horen de wensen van de telers uit de eerste hand. Maar we houden bijvoorbeeld ook de afzetkant van de markt in de gaten en de ontwikkelingen bij de mechanisatie. Al dat soort informatie is van belang voor toekomstige rasontwikkeling.”

Prestaties in de praktijk

Naast de individuele contacten met telers zijn ook proef- en demovelden een belangrijk instrument om de bloemkoolrassen van Syngenta onder de aandacht te brengen. “Telers kunnen elk jaar op meerdere locaties onze rassen in de praktijk zien presteren”, vertelt Kevin. “Uiteraard staan daar onze
industrierassen David, Gohan en het nieuwe ras Java. Die rassen kent de praktijk van de mooie zware en vaste kolen. Ze onderscheiden zich ook door hun goede planbaarheid. Maar op de proefvelden zijn ook regelmatig nieuwe rassen onder nummer te zien.”

Syngenta zet zwaar in op de veredeling in de
bloemkool. “Op dit moment hebben we maar liefst 130 nieuwe nummers in verschillende stadia van ontwikkeling”, vertelt Kevin. Het zwaartepunt in de veredeling ligt bij de industrierassen. En de prestaties van die rassen worden intensief gevolgd. “Speciaal voor de industriebloemkool hebben we elk jaar twee aparte rondgangen langs de proefvelden met het hele bloemkoolteam van Syngenta. Daar zijn dan ook de veredelaars en marketingmensen uit Nederland bij”, vertelt Celine.

De veredelingsinspanningen brengen regelmatig resultaat want Syngenta heeft de laatste jaren al een aantal nieuwe rassen aan z’n programma kunnen toevoegen.

Celine en Kevin

Celine en Kevin, Technical Sales Representatives bloemkool: “We zijn de ogen en oren voor de bloemkoolveredeling.”

Positie verbeteren

Naast de traditionele aandachtspunten als opbrengst, vastheid van de kool, de vorm van de roosjes en de groeikracht ligt in de veredeling ook een belangrijke focus op planbaarheid en gezondheid van de rassen. “Op die punten heeft Syngenta vanouds goede genetica. En resistenties tegen ziekten worden steeds belangrijker”, weet Celine. “Wij verwachten daarom dat we de positie van ons rassenpakket de komende jaren kunnen verbeteren.” Kevin vult aan: “Ook het veranderende klimaat heeft invloed. Droogtetolerantie is een belangrijke uitdaging. Daar werken we hard aan in de veredeling.” Bij de rassen voor de verse markt is Clarina al jaren de topper van Syngenta. Het ras is gezond en betrouwbaar in de teelt. Clarina doet het goed onder droge en natte omstandigheden en is vergeleken met de concurrentie lang houdbaar in de winkel. “Twee dagen langer bewaren scheelt flink in de uitval”, onderstreept Kevin. “En een mooi product in de winkel is betere reclame voor de hele keten.” Vanwege de knolvoetresistentie weten trouwens ook industrietelers Clarina te waarderen.

Intensieve baan

Celine en Kevin hebben naast de bloemkool nog 5 andere koolsoorten en courgette in hun portefeuille. Bloemkool en spruitkool zijn de grootste gewassen en die behartigen ze samen. De andere gewassen hebben ze praktisch verdeeld. Dat geldt ook voor de ca. 1200 Belgische telers die rassen van Syngenta
verbouwen. Dat hele pakket zorgt voor een intensieve baan. “We leggen allebei minimaal 100 individuele telerbezoeken per jaar af”, vertelt Celine. “En daar komen de contacten met collega’s, adviseurs en de industrie nog bij”, grijnst Kevin. “En niet te vergeten alle activiteiten op en rond onze demo- en proefvelden. Maar ik doe het graag. Ik vind het prachtig om zo intensief met groenten bezig te zijn.” Ook Celine haalt veel voldoening uit haar werk: “De Belgische bloemkooltelers zijn professioneel bezig en doen er alles aan om hun teelt tot een goed eind te brengen. Ik draag daar graag een steentje aan bij met onze rassen en adviezen. Belgische bloemkool is binnen Europa echt een topproduct en daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.”