You are here

Ziektebestrijding in suikerbieten

Gezonde planten, TOP-rendement

Bladvlekkenziekten in bieten zijn de laatste jaren veel duidelijker zichtbaar geworden in nagenoeg het hele land.

Bladvlekkenziekten is een verzamelnaam van verschillende ziekten (Cercospora, Ramularia, roest en meeldauw). Cercospora is de belangrijkste en zorgt voor een opbrengstderving, lagere suikergehaltes en een mindere winbaarheid.

Let op:

  • controleer het gewas vanaf begin juli
  • voorkom schade en spuit bij begin aantasting