HYVIDO doet wat het belooft | Syngenta Belgie

You are here

HYVIDO doet wat het belooft

Drie jaar op rij heeft Syngenta, bij een 10-tal landbouwers, op praktijkpercelen, hybride gerst gezaaid en vergeleken met klassieke rassen, (percelen van enkele ha).
De teelttechniek op het perceel was voor beide rassen gelijk, uitgezonderd de zaaidichtheid, deze was 25% lager voor de hybride gerst.
De Hyvido hybride gerst en de klassieke gerst werden gelijktijdig geoogst. De opbrengst en de kwaliteit werden exact bepaald, waarbij een verschil in vochtgehalte werd meegenomen in de opbrengstbepaling.
Zo werden over 3 jaren, gemiddeld 22 praktijkvelden opgevolgd, met de volgende resultaten:

  • Hoger hectolitergewicht voor de hybride Hyvido gerst.
  • Hogere opbrengst voor de hybride gerst Hyvido, gemiddeld 720 kg/ha

 

Deze resultaten op grote percelen bevestigen de voordelen van de hybride gerst Hyvido, zijnde

  • robuustere planten (door het hybride effect)
  • betere beworteling
  • betere weerstand tegen droogte door betere beworteling
  • betere uitstoeling
  • hogere en regelmatige opbrengst en dit op op alle bodemtypes