You are here

syngenta

Growing semaine Info bonbons tomate 21

Glasgroenten
22.05.2015

Het generatieve weer van de afgelopen 7 weken is van invloed geweest op de groeiontwikkeling van de planten. Door de ruime hoeveelheden licht, de relatief koude buitentemperatur...

Teeltinfo - Bloemkool tweede vrucht

Koolgewassen
06.06.2016

De eerste vrucht staat te groeien, langzaam maar zeker... De late plantingen en het koudere voorjaarsweer zorgen voor een iets ander beeld op de bloemkoolpercelen dan wat we op...

Teeltinformatie Arietta (PRO7675) week 17

Glasgroenten
25.04.2016

Ariëtte is een vrij groeikrachtige plant met gemakkelijk ruime vegetatie of body mass en goede zettingscapaciteit. Belangrijk voordeel is de vruchtgrofheid in augustus, die doo...

Welke savooirassen zijn voor u geschikt?

Koolgewassen
20.04.2016

De laatste savooikool staat nog op het land maar het moment van de rassenkeuze komt alweer snel dichterbij! Zeker voor de herfstrassen is het dringend tijd om te zaaien.

Pages