You are here

Tau-fluvalinaat, een unieke molecule

Tau-fluvalinaat is een unieke molecule

Hoewel deze molecule deel uitmaakt van de pyrethroïden-familie, verschilt het van de standaardpyrethroïden door een unieke aromatische ring op basis van het aminozuur VALINE. Deze ring  is zeer stabiel en biedt in de praktijk drie grote voordelen:

  • EVURE is moeilijker te metaboliseren door  het plaaginsect en hierdoor minder resistentiegevoelig.
  • EVURE wordt niet (of minder snel) afgebroken door temperatuur en Uv-licht. De efficiënte werking is onafhankelijk van klimatologische omstandigheden en biedt een grotere flexibiliteit van toepassing.
  • EVURE heeft een lipofiel karakter, het lost goed op in oliën en vetten, waardoor het snel de chitine van insecten en de cuticula van planten kan binnendringen.

 

Indeling van pyrethroïden: spectrum en toxicologisch profiel

 

 

De structuur van tau-fluvalinaat