Bijen operation pollinator bestuivers

Operation Pollinator

Met Operation Pollinator leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de voedselvoorziening en nestelgelegenheid van bestuivers door bloemstroken in te zaaien.

Bestuivende insecten zijn heel belangrijk

Ruim tachtig procent van de gewassen in Europa wordt bestoven door insecten. Iedereen is er bij gebaat de honingbij en andere bestuivende insecten te beschermen. Wij investeren daarom in onderzoek en projecten om de gezondheid van de bij en andere bestuivers te verbeteren. 

Bij bloem

Operation Pollinator - hoe het begon

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal. Syngenta startte in 2004 al 'Operation Bumblebee', een project om biodiversiteit - speciaal voor bestuivende insecten - te bevorderen.

Klaprozen bloemenzaad mengsel

Bloemzaadmengsel samenstelling

De samenstelling van een bloemzaadmengsel moet een combinatie zijn van grassen en bloemen. Dit zorgt voor een aantrekkelijk en gevarieerd voedselaanbod.

Operation Pollinator bloemenzaad mengsel

Zaaien en onderhoud

Indien u bloemstroken gaat of wil gaan zaaien zorg dan voor juiste omstandigheden, zowel tijdens zaai of het onderhoud daarna.