You are here

Operation Pollinator

Met Operation Pollinator leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de voedselvoorziening en nestelgelegenheid van bestuivers. Samen met telers zaaien we bloemstroken in om bijen en andere bestuivers te voorzien van voedsel.

Bestuivende insecten zijn heel belangrijk: ruim tachtig procent van de gewassen in Europa wordt bestoven door insecten. Iedereen is er bij gebaat de honingbij en andere bestuivende insecten te beschermen. Wij investeren daarom in onderzoek en projecten om de gezondheid van de bij en andere bestuivers te verbeteren.