You are here

Operation Pollinator

Het onderwerp bijensterfte houdt velen bezig. Uiteraard omdat bestuivers, waaronder bijen, essentieel zijn voor onze voedselketen.

Tachtig procent van de gewassen in Europa wordt bestoven door insecten. Ook voor Syngenta zijn bestuivende insecten erg belangrijk. Wij zijn er bij gebaat de honingbij en andere bestuivende insecten te beschermen. Syngenta vraagt zich dus ook af hoe het komt dat er bijensterfte voorkomt.