You are here

S-pac is secure

S-Pac is secure

Telers worden jaarlijks voor miljoenen euro’s aan illegaal gekopieerde  producten bedrogen. Illegale gekopieerde producten veroorzaken grote problemen door slechte prestaties, gewasschade, niet naleven van protocollen en zorgen voor grote gezondheidsrisico’s voor de gebruiker.

Feit: “ Bij ruim één op de twintig geleverde verpakkingen is sprake van illegaal gekopieerd product.”
Europese Vereniging voor gewasbescherming ECPA

 

S-Pac voordeel

Eigenschappen 

 S-Pac

Standaard
verpakking 

Bestrijdt illegale kopieën van originele Syngenta verpakkingen
  • Opvallend, uniek en zeer herkenbaar ontwerp
  • Syngenta watermerk op het etiket en reliëflogo op verpakking en dop
goedfout
Vullen van een Syngenta verpakking met een illegaal kopieerd product wordt
tegengegaan
  • Veiligheidsdop met duidelijk zichtbare verzegeling
goedfout
Wijzigen van de etiketten op Syngenta producten wordt tegengegaan
  • Uniek etiket met Syngenta watermerk
goedfout

Syngenta - S-Pac

S-pac is safe - S-pac is simple