You are here

Herbicide

Axial

Herbicide

Active

Systemische bladherbicide.

Banvel

Herbicide

Active

Herbicide in maïs, braakland, weilanden en braakliggende
terreinen ingezaaid met grassen

Calaris

Herbicide

Active

Selectief systemisch herbicide voor het gebruik in maïs.

Callisto

Herbicide

Active

Naopkomstherbicide in maïs.

Casper

Herbicide

Active

Casper bestrijdt alle veelknopigen (varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid) en kamille.

Defi

Herbicide

Active

Selectief herbicide in aardappelen, wintergerst, wintertarwe, rogge,

Dual Gold

Herbicide

Active

Herbicide in bieten, maïs, cichorei, witloofwortelteelt, stamslabonen,

Fusilade Max

Herbicide

Active

Herbicide voor de bestrijding van eenjarige en doorlevende grassen in
breedbladige gewassen.

Gardo Gold

Herbicide

Active

Selectief systemisch herbicide voor het gebruik in maïs (behalve suikermaïs),

Lumica 100

Herbicide

Active

LUMICA® aangevuld met GARDO® GOLD is de referentie oplossing om de onkruidbestrijding te vervolledigen en in één

Peak

Herbicide

Active

Alleen gebruikt, wordt PEAK® aanbevolen in menging met een niet-ionische uitvloeier (Trend 90*).

Primagram Gold

Herbicide

Active

PRIMAGRAM® GOLD is de combinatie van twee actieve stoffen: terbuthylazin en S-metolachloor.

Reglone

Herbicide

Active

Contactherbicide en verdorringsmiddel

Spow

Herbicide

Active

Selectief herbicide in aardappelen, wintergerst, wintertarwe,