You are here

Fungicide

Pages

Alto Extra

Fungicide

Active

Systemisch breedwerkend fungicide op basis van twee triazolen in de teelt van wintertarwe.

Amistar

Fungicide

Active

Een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines.

Amistar Opti

Fungicide

Active

AMISTAR OPTI bevat azoxystrobin, een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de stro

Amphore Plus

Fungicide

Active

Optimale bescherming tegen Alternaria en Phytophthora

Apache

Fungicide

Active

APACHE® is de combinatie van twee complementaire triazolen (cyproconazool en propiconazool) aan volle dosis, en

Armure

Fungicide

Active

Fungicide in bieten en tarwe.

Bontima

Fungicide

Active

Bontima bevat 2 complementaire werkzame stoffen: isopyrazam (lange duurwerking) en cyprodinil (stoppend).

Bravo

Fungicide

Active

BRAVO is een fungicide op basis van chloorthalonil.

Bravo Premium

Fungicide

Fungicide voor gebruik in granen

Carial Star

Fungicide

Active

Carial®Star op basis van difenoconazool (DFZ) en mandipropamid (MDB).

Cebara

Fungicide

Active

Fungicide in winter- en zomergerst

Celest

Fungicide

Active

CELEST® is een waterige suspensie welke toepasbaar is met elk toestel voor de industriële ontsmetting van zaaiza

Cherokee

Fungicide

Active

CHEROKEE® is de combinatie van twee complementaire triazolen (cyproconazool en propiconazool) aan volle dosis, e

Chorus

Fungicide

Active

CHORUS® is een systemisch fungicide van de chemische familie van de pyrimidinamines.

Citadelle

Fungicide

Active

Fungicide voor gebruik in wintertarwe

Folio Gold

Fungicide

Active

De vloeibare formulering vergroot het gebruiksgemak en Folio Gold heeft een gunstig residu profiel.

Fubol Gold

Fungicide

Active

Fubol Gold is een product op basis van Metalaxyl-M™ en mancozeb in een nieuwe handige PEPITE-formulering.

Geoxe

Fungicide

Active

Geoxe is een breedwerkend fungicide op basis van 50% fludioxonil

Geyser

Fungicide

Active

GEYSER® bevat het systemische middel difenoconazool waarmee schurft op appel en peer kan worden bestreden alsook

Lirotect Super

Fungicide

Active

Fungicide tegen bewaarziekten in aardappelpootgoed (ontsmetting)

Maxim 100 FS

Fungicide

Active

Aardappelpootgoedontsmettingsmiddel ter voorkoming van

Olympus

Fungicide

Active

OLYMPUS® bevat azoxystrobin, een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilu

Ortiva

Fungicide

Active

ORTIVA® is een fungicide met brede werking en behorende tot de familie van de strobilurines.

Ortiva Top

Fungicide

Active

Systemische en translaminaire werking.
De combinatie van 2 complementaire actieve stoffen.

Pages