You are here

WAKIL, Fungicide

WAKIL

Laatste update:
02.06.2021

Fungicide

Registratienummer: 
9513P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

zaaizaden van erwten (Pisum sativum)

Zaaizaden van lupine (Lupinus sp.)

Zaaizaden van viciabonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (Vicia faba)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH029, H361, H410, H373, EUH212

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P391, P260, P263, P311, P280, P308