You are here

VIBRANCE DUO, Fungicide

VIBRANCE DUO

Laatste update:
04.03.2021

Fungicide

Registratienummer: 
10577P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van winterspelt (Triticum spelta (winter))

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van zomerrogge (Secale cereale)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H351, H332, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, P302, P352, P311, P261, SP1, P308, P313, P333, P304