REGULANCE FLEX - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

REGULANCE FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10291P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, H361, H302, H373, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P280, P201, P308, P311, P261, P302+P352, P301+P330, P263, P301, P330, P501