You are here

PRIMAGRAM GOLD, Herbicide

PRIMAGRAM GOLD

Laatste update:
29.06.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9598P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H317, EUH401, H351, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P313, P308, P305, SP1, P261, P351, P338, P391, P280, P302, P352