PERGOVI FLEX - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

PERGOVI FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10292P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H410, H361, EUH401, H373, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P301+P330, P201, P311, P302+P352, P263, SP1, P308, P501, P261, P330, P301, P391