You are here

PERGOVI FLEX, Fungicide

PERGOVI FLEX

Laatste update:
11.06.2020

Fungicide

Registratienummer: 
10292P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) (ornamental herbaceous plants)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H302, H373, H361, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P330, P261, P311, P391, P302, P263, P308, P352, P301, SP1