PEAK - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

PEAK

Laatste update:
22.03.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9813P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P330, P301+P312, SP1