You are here

PEAK, Herbicide

PEAK

Laatste update:
22.11.2019

Herbicide

Registratienummer: 
9813P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P312, P301, P391, SP1, P330