You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
09.09.2022

Insecticide / Nematicide

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H411, EUH070, H301, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P313, P333, P391, P280, P310, P352, SP1, P301, P302, P330